A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet könyvtára


Smajda György, szerda 22 június 2016 - 16:06:11

A könyvtár tudományos, zárt szakkönyvtár. Elsősorban a BSZKI igazságügyi szakértőinek, kutatóinak, valamint a bűnügyi technikusainak (helyszínelők) tudományos és szakmai munkáját segíti.

Az igazságügyi szakértőkön és a bűnügyi technikusokon kívül, könyvtárhasználatra jogosultak rendelkező:
 • a rendészeti szervek szolgálati igazolvánnyal rendelkező hivatásos, kormánytisztviselői, köztisztviselői és közalkalmazotti állományú tagjai,
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara, valamint a rendőr-szakközépiskolák oktatói, hallgatói, dolgozói,
 • valamint azon személyek, akik külön kutatói engedéllyel rendelkeznek.

A könyvtár profilja:
 • kriminalisztikai szakirodalom,
 • Rendőrségre vonatkozó jogforrások, dokumentumok gyűjtése.

A könyvtár több mint 36 000 kötetnyi anyagát, a kurrens szakirodalom mellett, számos - a múlt század közepétől napjainkig megjelentetett -, ritka szakkönyv és folyóirat-évfolyam teszi gazdaggá.


A könyvtár gyűjteménye

Fő gyűjtőkör:
 • természet- és műszaki tudományok bűnügyi szakértői irodalma,
 • rendőrségről szóló szakkönyvek, dokumentumok, periodikák, szabályzatok stb.
 • a BSZKI profiljába tartozó kutatási jelentések,
 • jog- és természettudományi kézikönyvek.

Mellék gyűjtőkör:
 • magyar és idegen nyelvű kriminológiai, kriminalisztikai szakirodalom,
 • magyar és idegen nyelvű természettudományos és műszaki szakirodalom,
 • állam- és jogtörténeti művek,
 • hazai és nemzetközi szabványok, szabadalmi leírások,
 • nemzetközi bűnügyi szakértői irodalom ún. nyersfordítások formájában,
 • hazai és külföldi szakirodalmi rezümék, ill. absztraktok.

Speciális szakanyagok:
 • hazai és nemzetközi bűnügyi, rendőrségi kongresszusok, konferenciák, előadások anyagai,
 • tudományos disszertációk, speciális szakdolgozatok, tézisek,
 • a BSZKI történetére vonatkozó anyagok,
 • a BSZKI munkatársainak szakirodalmi munkássága.


Szolgáltatások:
 • tájékoztató és bibliográfiai szolgáltatás,
 • kölcsönzés - beiratkozott olvasók részére,
 • hazai és nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés bonyolítása,
 • helyben olvasás (referens könyvek, fokozott védelmű régi rendőrségi anyagok, bekötött folyóirat évfolyamok stb.),
 • katalógus használat (betűrendes keresztkatalógus, szakkatalógus, folyóiratok cí­m szerinti és év szerinti katalógusa),
 • szakirodalmi témakeresés biztosí­tása, segí­tése,
 • szakirányú továbbképzéshez, évfolyamdolgozatok, szakdolgozatok, tudományos fokozatú disszertációk készítéséhez könyvtárszakmai segítséget nyújtunk,
 • fénymásolási, szkennelési lehetőség, elektronikus formában való megjelenítés,
 • Internet hozzáférés, DVD jogtárból jogszabály keresés,
 • kurrens, 2016. évi folyóiratok,
 • válogatás a könyvtár folyóirat-állományából (a teljesség igénye nélkül).Elérhetőség:
Könyvtárvezető: Abonyi Magdolna
Cím: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9. - I. számú épület földszint
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314/4.
Telefon: (+36-1) 477-2173
BM tel.: 18-273
Fax: (+36-1) 477-2173
BM fax: 18-100
E-mail: bszkiszaklib@orfk.police.hu

Nyitvatartás:
Hétfő-csütörtök: 08:00-11:45 és 12:45-16:00
Péntek: zárva


A zárt anyagra való tekintettel, érdemes telefonon előre bejelentkezni.