Dr. Kertész Imre (1926-2004)


Smajda György, csütörtök 25 június 2015 - 13:01:58Dr. Kertész Imre (1926-2004) a Bűnügyi Technikai Intézet igazgatója volt az Intézet megalapí­tásától 1989-ben bekövetkezett nyugdí­jazásáig, mintegy 27 évig. Kiváló munkatársaival együtt, korát messze meghaladva azon fáradozott, hogy a fizika, a kémia, a biológia, valamint az orvostudományok legújabb eredményeit állí­tsa a bűnüldözés szolgálatába. Tudományos és szakmai vezetőként a szakértői munkában lehetőséget teremtett az adott kor legmodernebb tudományos eredményeinek alkalmazására, és arra, hogy a megjelenő korszerű műszeres analitikai módszerek bevezetésre kerüljenek a bűnügyi szakértői tevékenységbe.Az intézet irányí­tása mellett rendkí­vül aktí­v tudományos tevékenységet folytatott és ezt elvárta beosztottjaitól is. 1971-ben az állam- és jogtudomány doktora lett. Számos szak-, tankönyv, és mintegy 260 tanulmány szerzője. Tagja volt számos hazai és nemzetközi tudományos társaságnak, cí­mzetes egyetemi tanárként oktatott. Munkásságát 1985-ben Állami Dí­jjal ismerték el. Nyugdí­jazása után egy évtizedig segí­tette tudományos tevékenységével, szaktanácsadóként a Legfőbb Ügyészséget, majd 2004-ben bekövetkezett haláláig a Belügyi Szemle megbí­zott főszerkesztő-helyetteseként aktí­van tevékenykedett, publikált.

Emlékének megőrzése céljából a Magyar Rendészettudományi Társaság DR. KERTÉSZ IMRE - dí­jat alapí­tott, melyet a hazai rendészettudomány elméleti és gyakorlati alkalmazásában kifejtett kiemelkedő tevékenységért adományoznak.

A Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet 2006-ban kapta meg hagyatékként műveinek, valamint könyvtárának első kollekcióját, majd ezt követően 2010-ben tudományos könyv- és folyóiratgyűjteményének, tanulmányainak, nemzetközi vonatkozású kongresszusi palliumainak, stb. anyagát, mely a Prof. Dr. Kertész Imre Emlékkönyvtárban lesz elérhető. Jelenleg a soknyelvű szakkönyv-anyag , ideértve az unikumokat, a dedikált köteteket is, feldolgozása folyik.
Az Emlékkönyvtár gyüjteménye alapján elkészült Prof. Dr.Kertész Imre publikációinak bibliográfiája, amely 1953-2004. évek közötti időszakban kiadott publikációit tartalmazza.