Írás- és Okmányszakértői Laboratórium


Smajda György, csütörtök 25 június 2015 - 17:16:01

Az írás- és okmányszakértők elsősorban büntetőügyekben készítenek szakvéleményt, de kirendelhetők polgári perben, közigazgatási, közjegyzői, közvetítői eljárásban is. Rendszerint magán- és közokirat-hamisítás, csalás, sikkasztás, zsarolás, néha pedig emberölés felderítése során merül fel az igény a szakértő bevonására.

Az igazságügyi írásszakértő alapvető és klasszikus feladata az ismeretlen vagy vitatott eredetű kézírások készítőinek megállapítása. A szakértői módszer lényege a vizsgált írások egyediségének feltárása az írás sajátosságain keresztül, illetve ezek összehasonlítása és értékelése. A szakmai megállapítások a rendelkezésre álló kérdéses és minta anyagok mennyiségétől és minőségétől függnek.

A szakkérdések vonatkozhatnak az írás létrejöttével kapcsolatos tényekre, például arra, hogy van-e rendkívüli íráskörülményre utaló jel. A vizsgálat során figyelembe kell venni az írás esetleges megváltozását vagy megváltoztatását, megkülönböztetve az írásváltozásokat, a torzításokat és a hamisításokat, azok fajtáit, módszereit.

Névtelen levelek esetén, vagy ha nincs számításba jöhető személy, megkísérelhető a készítői kör szűkítése, azon írásjellemzők alapján, amelyek pl. egy adott korosztály kézírásában, férfiak vagy nők kézírásában gyakrabban fordulnak elő.

A vizsgálat egy másik körét a technikai írás- illetve iratvizsgálatok alkotják. Ide tartozik a láthatatlan, vagy gyengén látható grafikai anyagok, a törölt, áthúzott, fedett írások eredeti tartalmának megállapítása, előhívása vagy helyreállítása, valamint az irat általános jellemzőire, annak utólagos változtatására, az íróanyagra, a készítés eszközeire irányuló kérdések megválaszolása.

Az írásszakértő a munkát optikai eszközök és különböző fényforrások, okiratvizsgáló készülékek és elektrosztatikus írásbenyomódás vizsgáló készülék segítségével végzi.

A kriminalisztikai okmányvizsgálat kompetenciája a köznyelvi értelemben vett okmányoknál nagyobb körre terjed ki. A leggyakrabban előforduló személyi- és közlekedési okmányokon kívül vizsgálat tárgya lehet például: sorsjegy, bélyeg, postai csekk, boríték, elismervény, szerződés, vagy akár egy - a bűncselekmény helyszínén talált - papírdarab is.
Az okmányvizsgálatok alapvetően az egyes okmányelemek: hordozóanyagok (papír, műanyag, stb.), nyomatelemek, biztonsági elemek, kitöltés optikai vizsgálatán alapulnak. A vizsgálat elsősorban mikroszkóppal, valamint speciális okmányvizsgáló készülékkel történik.
Az okmányvizsgáló készülékek többféle megvilágítási módot tesznek lehetővé egy készüléken belül. Így egyaránt vizsgálhatók az okmányelemek emissziós, reflexiós tulajdonságai az ultraviola, a látható és a közeli infravörös tartományban. Segítségével szabad szemmel nem érzékelhető jelenségek is észlelhetővé válnak. Megállapíthatók az okmányokon végzett utólagos beavatkozások (pl. mosás, átírás), vagy az eredeti okmányokétól eltérő anyagok alkalmazása.

A laboratóriumban roncsolásmentes (elsősorban optikai) vizsgálati módszereket alkalmaznak.

Vitatott kézeredetű leltárí­v szám-bejegyzések kézeredet vizsgálata

Okmányvizsgáló készülék dokumentum bejegyzéseinek vizsgálata közben