Mitokondriális és Alacsony Kópiaszámú DNS Laboratórium

Laboratóriumvezető: -


A Genetikai Szakértői Osztály Mitokondriális- és Alacsony Kópiaszámú DNS Laboratóriumának feladata a bűncselekményekkel kapcsolatba hozható biológiai nyomok szakértői felkutatása és elemzése mellett az olyan igazságügyi (DNS-) szakvélemények készí­tése, amelyek esetében a minták a sejtmagi DNS-vizsgálatokhoz nem megfelelő mennyiségű (LCN-DNS â?¤ 100 pg) és/vagy minőségű (mitokondriális-)DNS-t tartalmaznak.

A biológiai anyagokból 2-2 párhuzamos vizsgálati mintát biztosí­tunk. A párhuzamos minták további analí­zisét kontroll-mintákkal együtt, egymástól térben és időben elkülöní­tve, nagyobb mennyiségű sejtmagi DNS-t tartalmazó biológiai anyagtól (Sejtmagi DNS Laboratórium) mentes, független laboratóriumban, szigorúan ellenőrzött körülmények között végezzük.A mintákból összetett, térben és időben elválasztott folyamatok eredményeképpen tiszta DNS-oldat készül. A vizsgálatok standard laboratóriumi analí­zis keretében a sejtmagi örökí­tő anyag polimorf szakaszaira (9-10 STR lókusz) valamint a mitokondriális genomban lokalizálódó kontroll régió ún. hipervariábilis szakaszainak (HV1, HV2, CR) összehasonlí­tásra terjednek ki. A felsokszorozott (PCR) sejtmagi DNS-szakaszok fluoreszcens kapilláris elektroforézis segí­tségével meghatározott genetikai profilja és a mitokondriális DNS szakaszok nukleotid szekvenciája alapján a kérdéses minták összehasonlí­thatók, a szakértői vizsgálat eredményének bizonyí­tó ereje becsülhető.A rendkí­vül érzékeny módszerek hajszáltöredékek, csontmaradványok és érintési nyomok vizsgálatát is lehetővé teszik. A magas minőségű megfelelés révén hozzájárultunk illetve közreműködünk a kriminalisztikai célú európai mitokondriális adatbázis (EMPOP) fejlesztésében is.