Minőségpolitikai nyilatkozat - érvénytelen


Szoldán Zsolt, péntek 10 február 2017 - 08:44:43


A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet minőségpolitikai nyilatkozata


A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (továbbiakban: Intézet) elkötelezett szándéka, hogy az állami feladatként ellátandó alaptevékenységét, az igazságügyi szakértői, valamint a bűnügyi technikai tevékenységet és a kapcsolódó egyéb feladatokat, a legjobb szakmai gyakorlat szerint, a lehetőségekhez mérten a legkorszerűbb, tudományosan megalapozott módszerek alkalmazásával, a szolgáltatásait igénybevevők szükségleteinek és elvárásainak megfelelően végezze. Ennek érdekében minőségirányítási rendszert alakított ki, amelyet az European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) által a bűnügyi szakértés, illetve a bűnügyi technika számára megfogalmazott előírásainak megfelelően szakértői osztályait (vizsgáló laboratóriumait) az MSZ EN ISO/IEC 17025, bűnügyi technikai osztályait az MSZ EN ISO/IEC 17020 rendszerszabvány mindenkor hatályos változata követelményei szerint működteti.

Az Intézet vezetése biztosítja az Intézet minőségirányítási rendszere (MIR), ezen belül az osztályok minőségügyi rendszerei működtetéséhez, folyamatos fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat, megfelelően képzett személyzet foglalkoztatásával, korszerű és ellenőrzött eszközök, berendezések, és anyagok alkalmazási feltételeinek megteremtésével.

Az Intézet vezetése a minőségpolitika megvalósulását az osztályok minőségcéljaira épülő intézeti minőségterv kidolgozásával, végrehajtásának nyomon követésével biztosítja.

Az Intézet osztályainak minőségcéljai a szakmai színvonal, és a MIR működtetésének folyamatos fejlesztésére, az ehhez szükséges anyagi-tárgyi és humán erőforrások biztosítására, a rendszeres, az egész tevékenységet érintő ellenőrzésekre, és az ellenőrzés tapasztalatait felhasználó javító tevékenységekre terjednek ki.

Az Intézet és az egyes osztályok vezetése a minőségirányítási rendszert érintő területeken, folyamatos képzések szervezésével gondoskodik arról, hogy a rendszerben tevékenykedő valamennyi dolgozó a rendszer működését és a működés alapjául szolgáló dokumentációt megismerje, annak alkalmazására felkészült és elkötelezett legyen. A gyakorlatban történő alkalmazást és megvalósulást az osztályok vezetése az Intézet vezetésével együttműködve rendszeres belső ellenőrzésekkel követi nyomon.

Az Intézet minőségirányítási rendszert működtető szervezetként a minőség iránti elkötelezettséget külső partnereitől is elvárja és azok szolgáltatásainak minőségéről a saját eszközeivel is meggyőződik.

Az Intézet költségvetési ellátású, minden gyártótól és forgalmazótól független szervezet. A személyzet díjazása nem függ sem az elvégzett vizsgálatok számától, sem azok eredményétől. Az Intézet kirendelőit és megbízóit azonosan ítéli meg, a központilag kiemelten kezelt bűnügyekhez rendelt vizsgálatokat azonban előresorolva végzi.

Az Intézet vezetése a szakértői, vizsgálati és a bűnügyi technikai tevékenységet úgy irányítja, hogy a munka minőségét, a vizsgálati eredményeket és a szakértői vélemények alkotását sem külső, sem belső érdekek, sem illetéktelen hatások ne befolyásolják, ezáltal kizárva, hogy bárki kétségbe vonhatná az Intézet szakértői és bűnügyi technikai tevékenységének pártatlanságát és függetlenségét.

Az Intézet vezetése elkötelezett dolgozói egészségvédelme iránt, ennek érdekében gondoskodik a munkavédelmi előírások betartásáról és betartatásáról. Megfelelő biztonsági berendezések, és védőfelszerelések alkalmazásával óvja dolgozói egészségét.


Budapest, 2012. augusztus 2.


Dr. Nagy Gábor
címzetes egyetemi docens
főtanácsos, igazgató