Daktiloszkópiai szakértői vizsgálatok folyamata


Smajda György, csütörtök 25 június 2015 - 16:02:17

A daktiloszkópiai azonosítás


A daktiloszkópiai azonosítás azt jelenti, hogy egy bűncselekmény helyszínéről származó, ismeretlen ujj- vagy tenyérnyomtöredék csakis egyetlen egy személlyel azonosítható, kizárva minden más személy lehetőségét.

A nyom azonosításkor nem az ujjon és a tenyéren lévő rajzolatok (azaz közismert ív, hurok vagy örvény), hanem a rajzolatokat alakító bőrfodorszálak ismertetőjelei játsszák a főszerepet. A bőrfodorszálak nem folytonosak, ezek megszakadnak, elágaznak. Lehetnek olyan rövidek, akár egy pont, vagy hosszabbak, mint egy kisebb sziget. Ezeket a bőrfodorszálak ismertetőjeleit sajátossági pontoknak vagy minúciáknak hívják.

Az ujj- és tenyérrajzolatok öröklésmenetének törvényszerűségét pontosan meghatározni még nem sikerült. Azonban az a tény megállapítását nyert, hogy az ujj- és tenyérrajzolatok csak részben állnak genetikai kontroll alatt (pl. a rajzolat típusa és iránya). Van egy részük, ami a magzati élet során a környezeti tényezők (pl. az embrionális epidermisz formája, vastagsága, nyomása és feszültsége, az epidermális sejtek hidratáltsága, az idegvégződések és a véredények elágazása) hatása alatt állnak. Ezek közé tartoznak a rajzolat olyan tulajdonságai, mint minúciák típusai, irányai, száma és elhelyezkedése. A környezeti tényezők sokfélesége hatásának következtében jelenik meg a minúciák rendkívül széleskörű változékonysága. Annak köszönhetően létezik az a fenomén – ujj- és tenyérrajzolat egyedisége és változatlansága.


A daktiloszkópiai azonosítás metodológiája


A helyszíni nyom vizsgálata – az a folyamat, melynek során az ujjnyomatszakértő összegyűjti, feldolgozza és elemzi a helyszíni nyomról rendelkezésére álló összes információt. Ez a folyamat úgy ismeretes, mint a daktiloszkópiai azonosítási metodológia, vagyis ACE–V folyamat (az angol Analysis – analízis, Comparison – összehasonlítás, Evaluation – értékelés és Verification – ellenőrzés szavakból).

Az Analízis során az ujjnyomatszakértőnek el kell döntenie, hogy az adott nyom alkalmas–e az azonosításra vagy nem, vagyis a nyom tartalmaz–e az azonosításhoz szükséges és elégséges minőségi és mennyiségi információt.
Az Összehasonlítás az ismeretlen eredetű azonosításra alkalmas helyszíni nyom és az ismert eredetű ujj- vagy tenyérnyomat egybevetésének folyamata.
Az Értékelés az a folyamat, melynek eredményeként az ujjnyomatszakértő a nyom és a nyomat azonosságát vagy megállapítja, vagy kizárja.
Az Ellenőrzés során a fent felsorolt szakaszokat (analízis, összehasonlítás és értékelés) megismétli egy másik, a vizsgálatot végző szakértőtől független ujjnyomatszakértő, annak érdekében, hogy a daktiloszkópiai vizsgálat menetének és legfőképp eredményének helyessége garantált legyen.