Központi Technikai Osztály


Smajda György, szerda 28 október 2015 - 11:26:31A szervezeti elem hivatalos megnevezése: Központi Technikai Osztály
A szervezeti elem megnevezésének hivatalos rövidítése: KTO

Osztályvezető: Mama Sándor r. őrnagy

Cím: 1087 Budapest, Mosonyi u. 5.
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314/4.
BM telefon: 18-440
BM fax: 18-412
Városi telefon: (+36 1) 477-2164
Városi fax: (+36 1) 477-2146
E-mail: kto.bszki@orfk.police.hu
KÉR azonosító: ORFK BSZKI


A BSZKI tevékenységét mindig is a helyszíni bűnügyi (kriminál-) technikai tevékenység és a szakértői munka összhangja jellemezte. Hiszen a helyszíni szemléken a kriminalisztikai alapkérdések megválaszolása érdekében a bűnügyi technikusok révén felkutatott és rögzített nyomok és anyagmaradványok a szakértők elemző, összehasonlító vizsgálatai által váltak igazán értékessé.
A Központi Technikai Osztály feladata elsősorban az, hogy a bűncselekmények helyszínén ezen nagy jelentőséggel bíró „bizonyítékokat” a lehető legmegfelelőbb és elérhető tudományos-technológiai eszközök és módszerek segítségével találjuk meg. Másodsorban a különféle módon felkutatott objektumok és elváltozások jellegzetességeit már a helyszínen és később a laboratóriumban is feltárjuk mintegy előkészítve azokat a további szakértői elemzések és összehasonlítások céljából.