Kirendelő határozat tartalmi és formai követelményei


Kapacsolódó joganyagok:1998. évi XIX. törvény, 282/2007. (X.26.) Korm. rendelet, 26/2009. (OT 15.) ORFK utasítás

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény értelmében:
99. § (1) bekezdés :,,Ha a bizonyítandó tény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, szakértőt kell alkalmazni.
(2) Szakértő alkalmazása kötelező, ha
a) a bizonyítandó tény, illetőleg az eldöntendő kérdés személy kóros elmeállapota, illetőleg kábítószerfüggősége,
b) a bizonyítandó tény, illetőleg az eldöntendő kérdés kényszergyógykezelés szükségessége,
c) a személyazonosítást biológiai vizsgálattal végzik,
d) elhalt személy kihantolására kerül sor.”


100. § (1) bekezdés: ,,A szakértő alkalmazása kirendeléssel történik. A szakértő kirendeléséről szóló határozatnak meg kell jelölnie
a) a szakértői vizsgálat tárgyát és azokat a kérdéseket, amelyekre a szakértőnek választ kell adnia,
b) a szakértő részére átadandó iratokat és tárgyakat, ha az átadás nem lehetséges, az iratok és a tárgyak megtekinthetésének helyét és idejét,
c) a szakvélemény előterjesztésének határidejét.
(2) Ha a szakvélemény elkészítéséhez sürgős részvizsgálatra van szükség, e vizsgálat kirendelő határozat nélkül, az ügyész vagy a nyomozó hatóság szóbeli rendelkezése alapján is elvégezhető.’’

101. § (1) bekezdés: ,,Rendszerint egy szakértőt kell alkalmazni. Ha a vizsgálat jellege szükségessé teszi, több szakértő is kirendelhető. Ez úgy is történhet, hogy a kirendelés csak a szakértői csoport vezetőjét jelöli ki, és feljogosítja őt arra, hogy a többi szakértőt bevonja.
(2) A halál oka és körülményei, valamint az elmeállapot vizsgálatánál két szakértőt kell alkalmazni. Jogszabály más esetben is kötelezővé teheti több szakértő alkalmazását.”


A kirendelő határozat formai követelményei tekintetében fentiek és a vonatkozó rendőrségi normák adnak iránymutatást, kérjük továbbá a mindenkor hatályos, e körben kötelező formanyomtatványokat alkalmazni.

A szakvélemény elkészítésére meghatározott határidő megállapításánál kérjük szíveskedjenek figyelemmel lenni a megvizsgálandó bűnjelek mennyiségére, a feltett kérdések számára. Kérjük, hogy a kirendelő határozat kelte, és a bűnjel Intézetbe történő beküldése között a lehető legrövidebb idő teljen el, hogy a kirendelő határozatban meghatározott határidő minél nagyobb valószínűséggel legyen tartható.

Kérjük, a kirendelő határozatban a nyomozás tárgyát képező bűncselekmény megjelölése pontosan szerepeljen, illetőleg minden esetben történjen utalás arra, hogy a terhelt előzetes letartóztatás, vagy esetleg más kényszerintézkedés hatálya áll-e. Kérjük ezen felül, hogy a nyomozás határidejéről szíveskedjenek tájékoztatást nyújtani részünkre.


Abban a kérdésben, hogy különböző szakértői kérdések megválaszolása melyik szakterület hatás- és feladatkörébe tartozik, a szakterületek ágazat követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X.26.) Korm. rendelet nyújt eligazítást. A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet egyes szakértői osztályainak, illetőleg az azokon belül működő egyes csoportok kompetenciájáról, feladatairól a szakértői osztályok oldalai tájékoztatnak részletesen.

A kábítószer gyanúját keltő anyagok lefoglalásával, a kábítószerek és kábítószer-prekurzorok bűnjelkezelésével, tárolásával, elkobzásával és megsemmisítésével kapcsolatban a 26/2009. (OT 15.) ORFK utasítás rendelkezései alkalmazandók.

Egyebekben természetesen a mindenkor hatályos rendőrségre vonatkozó normák betartásával szükséges eljárni.