Hírek 11-20


Smajda György, szerda 18 május 2016 - 16:30:59

1-10

11-20

21-30
2011. június - 19th ENFSI EFG Annual Scientific Meeting (Riga)


Az ENFSI EFG 19. éves ülésén 61 szakértő vett részt különböző európai, izraeli, kínai és egyesült államokbeli laboratóriumok képviseletében. A háromnapos konferencia témáinak mindegyike kapcsolódott a Fizikai-Kémia Szakértői Osztály tevékenységéhez. Több egyedi bűnügy vizsgálatának módszereiről, az alkalmazott technikai eszközökről, kutatási technikákról, a különböző szakterületek együttműködésének fontosságáról, több országot érintő közös kutatási projektekről hallhattak a résztvevők (Károly Istvánné és dr. Gál Tamás) előadásokat. Az Intézet munkatársai által bemutatott poszteres előadás letölthető innen.

2011. március 9-11. - Animal, Plant & Soil Traces (APST) Meeting (Brüsszel)


Az európai kriminalisztikai szakértői intézetek nem humán eredetű biológiai anyagok vizsgálatával foglalkozó szakértőiből alakult munkacsoport (ENFSI APST) 2. éves ülését tartotta márciusban Brüsszelben. Az ülésen előadások hangzottak el többek között:
  • a növénymaradványok morfológiai jegyek alapján történő azonosításában alkalmazható új módszerekről,
  • a talajokban ill. vizekben élő mikroflóra- ill. fauna szerepéről a bűncselekmények bizonyításában,
  • a rovartani vizsgálatok új eredményeiről,
  • a növényi és állati DNS vizsgálatok alkalmazhatóságáról.

A BSZKI képviseletében Sándorné Kovács Judit és Bozó Csaba r. alezredes vett részt a konferencián.

2010. szeptember 22-24. – 10th Annual Meeting of the European Fingerprint Working Group (Delft, Hollandia)


17 európai ország több, mint 100 szakembere, valamint az Europol képviselője vett részt az ENFSI EFWG 10. éves ülésén. A találkozó ideje alatt több előadás hangzott el a helyszíni nyomok új kutatási, előhívási és rögzítési módszereiről, az AFIS rendszerek hatásos felhasználásáról, az ujjnyom azonosítási módszerekről, valamint a "Best Practice" kézikönyvről.

2010. április 23. – DNS-nap (Magyarország)


A DNS nap a molekuláris biológia, a modern biológiatudományok és a genetika ünnepe. Idén április 23-án, pénteken ünneplik a DNS szerkezetét leíró tudományos cikk megjelenésének (Nature, 1953. május 25.), illetve a Humán Genom Projekt lezárása bejelentésének (2003. április 25.) évfordulóit.

Ebből az alkalomból az ország több DNS-sel foglalkozó laboratóriuma az interneten keresztül, élő közvetí­tésben (online) mutatja be tevékenységét, beszélget munkájáról az érdeklődőkkel. Tanárként, diákként vagy egyszerű érdeklődőként bárki csatlakozhat a laborokból adott videóközvetítésekhez, beszélgetésekhez. Az eseménysorozatról bővebb információ a http://dnsnap.hu/ oldalon található.

2010. április 7-9. – INTERPOL 6th International Symposium on Fingerprints (Lyon, Franciaország)


A szimpóziumon 70 INTERPOL-tagország több, mint 100 szakembere vett részt. Több tucat előadás hangzott el, főként az ujjnyomatszakértői képzés és a szabványosítás témaköreiben. Az előadók részletesen elemezték a daktiloszkópiai és DNS adatbázisok nemzetközi összekapcsolásának lehetőségeit és problémáit, valamint a biometrikus azonosítók alkalmazását, illetve a kommunikáció kérdéskörét.

2010. február 22-27. – American Academy of Forensic Sciences 62nd Annual Scientific Meeting (Seattle, USA)


A 3800 résztvevővel megrendezett AAFS konferencián első magyar meghívott előadóként dr. Gál Tamás vett részt. Két új vizsgálati módszerről tartott előadása olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy több amerikai kriminalisztikai laboratórium együttműködési ajánlatot tett Intézetünk számára.

Az előadások absztraktja ezen a linken olvasható.

2010-2012 – ENFSI Drug Working Group jártassági vizsgálatok


A BSZKI Központi Kábítószer-vizsgáló Laboratóriuma felkérést kapott az ENFSI Kábítószer Munkacsoportjának (DWG) vezetésétől, mely szerint az európai kábítószer-vizsgáló laboratóriumok részére szervezett ún. jártassági vizsgálatokat (proficiency tests) 2010-től kezdődően, 3 éven keresztül szervezze meg és bonyolítsa le.

A feladat értelmében évente egy alkalommal 4 db mintát kell elkészíteni és szétküldeni az európai laboratóriumok részére, majd a kapott eredményeket összegyűjtve és kiértékelve be kell mutatni az éves ENFSI kábítószer munkacsoporti értekezleten. Tavaly 67 európai laboratórium vett részt a körkísérletben, amelynek során a pontosság tekintetében a BSZKI Központi Kábítószer-vizsgáló Laboratóriuma - számos referencia laboratóriumot megelőzve – a 4. helyen végzett.

2009. november 11. – Új DNS-laboratórium átadása (Magyarország)


2009. november 11-én ünnepélyes keretek között átadták a GenoID Kft. által megépített, óbudai DNS-laboratóriumot. Az utóbbi évek során a nyomozó hatóságok által kért DNS-vizsgálatok száma a többszörösére emelkedett, amellyel a BSZKI Hemogenetikai Szakértői Osztályának vizsgáló kapacitása nem tudott lépést tartani. A DNS-vizsgálatok tekintetében felhalmozódott lemaradás – a BSZKI és a GenoID Kft. által megkötött megállapodás szerint - másfél év alatt kerül feldolgozásra.

2009. szeptember 29. - október 2. – 9th International Symposium On Forensic Sciences (Pöstyén, Szlovákia)


Szeptember 29. és október 2. között a Szlovák Forenzikus Egyesület és a szlovák rendvédelmi erők Kriminalisztikai és Szakértői Intézete (Kriminalistickíý a expertízny ústav PZ) közös szervezésében Pöstyénben (Piešťany) került megrendezésre a 9. Nemzetközi Forenzikus Szimpózium.

A konferencián a BSZKI-t Károly Istvánné "Új analitikai módszerek a hamisított dokumentumok vizsgálatában" c. előadásával képviselte, amelynek absztraktja és diasorozata ezen a linken tekinthető meg.

2009. május 5-7. – Kriminálexpo IT-SEC 2009 (Budapest)


Helyszín: Hunguest Hotels Európa Kongresszusi Központ (1021 Budapest, Hárshegyi út 5-7.)
Időpont: 2009. május 5-7.

A Kriminálexpo egy nemzetközi biztonsági, bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási és informatikai konferencia és szakkiállítás. A 17. alkalommal megrendezésre kerülő Kriminálexpo-n a BSZKI munkatársai május 5-én délután, az Amszterdam teremben tartanak előadásokat az alábbiak szerint:

13:00

dr. Gál Tamás:

Új lehetőség hamísított okiratok vizsgálatában

13:40

Solymosi Józsefné:

A bűnüldözést segítő adatbázisok és a nemzetközi ujjnyomat adatcsere aktuális kérdései a daktiloszkópiai nyilvántartás vonatkozásában

14:20

Csesztregi Tamás:

A kábítószer-vizsgálatok aktuális kérdései

15:00

Woller János:

DNS-profil nyilvántartás és modern bűnüldözés: jelen és jövő