Dr. Lontainé Dr. Santora Zsófia (1941-2013)
1941-2013Dr. Lontainé dr. Santora Zsófia asszony 1941. február 28-án született Komáromban. 1966-ban szerzett diplomát az ELTE Természettudományi Karán, biológia-kémia szakon. A diploma megszerzése után az Országos Vértranszfúziós Intézet Immunológiai Osztály Szerológiai laboratóriumában kezdett dolgozni, 1969-ben a laboratórium vezetésével bízták meg. E munkája mellett – felkérésre – 1968-tól részt vett a budapesti SOTE Igazságügyi Orvostani Intézetben folyó személyazonosításra (atyasági) szolgáló vércsoport meghatározási vizsgálatokban is.

A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet elődjéhez 1972-ben került, amikor elvállalta a BM ORFK Bűnügyi Technikai Intézet Szerológiai Laboratóriumában felkínált tudományos főmunkatársi állást. 1972-től szerológusként, 1976-tól igazságügyi szerológus szakértőként, majd 1984-1990. között az Orvosszakértői Alosztály megbízott vezetőjeként dolgozott. Hivatásos szolgálatát 1991-ben nyugállományú rendőr alezredesként fejezte be.

1983-ban a Magyar Tudományos Akadémián a biológiai tudományok kandidátusa tudományos minősítést szerzett, a “Polimorf tulajdonságok vérfoltokban” című disszertációjának sikeres védésével. 1990-ben pályázat útján elnyerte a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet – a korábbi Bűnügyi Technikai Intézet – vezetői beosztását, melyet 2012. április 30-ig töltött be.

Tudományos tevékenységét számtalan közlemény, előadás jelzi. Intézetvezetőként nevéhez fűződik a szerves-kémiai analitikai vizsgálatok és a humángenetikai igazságügyi szakértői szakterületek megszervezése Magyarországon. Tagja volt: a Magyar Igazságügyi Orvosok Társaságának, a Magyar Antropológiai Társaságnak, a Magyar Rendészettudományi Társaságnak, a European Network of Forensic Science Institutes-nak (ENFSI), a Belügyi Tudományos Tanácsnak.

Széleskörű oktatói tevékenységet végzett, kiemelkedően a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Továbbképző Intézetében, a kriminalisztikai szakjogász képzésben. E munkája elismeréseként 2009-től az Egyetem címzetes docensi címét viselhette. Legmagasabb kitüntetései: a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozat, 2004), a Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozata (2011).

A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetet több, mint 20 éven át vezető Dr. Lontainé dr. Santora Zsófia asszony 2013. október 10-én hunyt el, mind a Belügyminisztérium, mind az Intézet saját halottjának tekinti.


Emlékét kegyelettel megőrizzük.