Adatbázisok


A Novi Sad - Szeged határon átnyúló projekt keretében vizsgált új pszichoaktív anyagok, kábítószerek és egyéb vegyületek analitikai eredményeinek adatbázisa


Vékonyréteg-kromatográfiás eredmények, előhívó reagensek és színreakciók adatbázisa
Excel fájl – 1. munkalap: Vékonyréteg-kromatográfiás rendszerek és retenciós adatok
Excel fájl – 2. munkalap: Előhívó reagensek és színreakciók eredményei
A legfrissebb változat letöltése

Tömegspektrum adatbázis
A tömegspektrumok adatbázisát tartalmazó spektrumkönyvtár Agilent formátumban tölthető le.
A tömegspektrum könyvtár mappája .ZIP tömörített mappában található. A tömegspektrum könyvtár használatához töltse le a .ZIP fájlt, és a benne található .L kiterjesztésű mappát csomagolja ki a tömegspektrum könyvtárak mappájába (alapértelmezésben: C:\DATABASE). A tömegspektrum könyvtár MSDChemStation vagy azzal kompatibilis programmal használható.
A legfrissebb változat letöltése

Infravörös spektrumok adatbázisa
Az infravörös spektrumok adatbázisa a legtöbb infravörös spektroszkópiai kiértékelő program által használható .JDX fájlok gyűjteményeként érhető el. A fájlok .ZIP tömörített mappában találhatók.
Az infravörös spektrumok használatához töltse le a .ZIP fájlt, és a benne található fájlokat csomagolja ki az értékelő program mérési eredményeket tartalmazó mappájába. A fájlok a JCAMP DX adatformátumot (.DX, .JDX) támogató szoftverekkel megnyitható, a spektrumok a keresési könyvtárba felvehetők.
A legfrissebb változat letöltése

Figyelmeztetés:
Annak ellenére, hogy az adatbázisban közölt adatok pontosságáért a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet mindent megtesz, nem zárható ki, hogy az adatbázisok adatátvitelből vagy gépelési hibából adódóan helytelen adatot tartalmaznak. A közölt adatok az érintett vegyületek azonosításához csak tájékoztató jellegű információként használhatók fel, az egyes komponensek azonosításához minden esetben ajánlott a megfelelő referenciaanyagok használata.


Az adatbázis az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. Az adatbázis tartalmáért teljes mértékben a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.