Forenzikus szakszótár B


Smajda György, hétfő 16 február 2015 - 23:52:30A-Á
B
C-Cs
D
E-É
F
G-Gy
H
I-Í
J
K
L


M
N
O-Ó
Ö-Ő
P
R
S-Sz
T-Ty
U-Ú
Ü-Ű
V
Z-ZsBajonettzár

Gépjárműizzók foglalatánál alkalmazott technikai megoldás, ahol az izzó nem menettel csatlakozik a foglalatba, hanem rugó ellenében kell benyomni, majd elfordítva a helyére pattintani. A bajonettzár kifejezés az első világháborúban alkalmazott szurony (bajonett) rögzítési technikájához való hasonlatosságra utal.

Ballisztika

A lövés folyamatával, a lövedékek mozgásával foglalkozó tudományág. A lövés bekövetkezésének pillanatától a fegyverben lejátszódó folyamatokkal a bel-, a lövedék csőtorkolaton való kilépésétől a céltárgyba való becsapódásig a kül-, míg a céltárgyban való haladással, viselkedéssel a célpont ballisztika foglalkozik. Tágabb értelemben a ballisztika a kilőtt (hajított) tárgyak mozgását vizsgáló tudományág. A kriminalisztikai ballisztika a lőfegyverek, azok nyomai és a lőfegyverek használata során keletkezett elváltozások bűnügyi szempontból történő vizsgálatával foglalkozik.

Bayes-módszer

A következtetéseknek a valószínűség-számítás Bayes-tételére történő alapozása. Ennek lényege, hogy az alkalmazó bizonyos megfontolások alapján előzetes (a priori) valószínűségeket állapít meg, majd a minta - és Bayes tétel - segítségével jut újabb (a posteriori) valószínűségekhez, amelyek hozzásegítik a statisztikai következtetéshez. A módszernek számos előnye van, de a gyakorlatban ritkán fordul elő, hogy az a priori valószínűségeket egyértelmű, mások számára is elfogadható módon lehet meghatározni. Az igazságügyi genetikában a származási valószínűség (pl. apasági valószínűség) tesztelésénél illetve interpretálásánál játszik szerepet.

Bázispár (bp)

A DNS illetve RNS molekulában egymással szemben található, párokat alkotó, hidrogén-kötésekkel kapcsolódó nukleotidok.

Becke-vonal

Átlátszó szemcséket (üvegszemcséket) immerziós olajba elhelyezve és átvilágítva, a fázisokat elválasztó, látható határvonalak az optikai mikroszkóp fókuszának változtatásával elmozdulnak. Ezen vonalak (Becke-vonalak) elmozdulásának irányából a fázisok optikai törésmutatójának viszonyaira lehet következtetni.

Bepárlás

Oldatok melegítése az oldószer és az adott anyag elválasztása céljából. Részleges bepárlás (töményítés, besűrítés) esetén az oldat koncentrálódik. Szárazra párlás esetén az oldószert teljesen eltávolítják.

Binokuláris mikroszkóp

Látható fénnyel működő, többlencsés optikai eszköz 2 db okulárral. A nagyítás felső határa kb. 100x.

Biokémia

Az élő anyag kémiai szerkezetét és a benne végbemenő kémiai változásokat vizsgáló tudomány. Célja, hogy megállapítsa, hogy az életjelenségek hogyan függnek össze az élő anyag tulajdonságaival és törvényszerűségeivel.

Biztonsági okmány

A 86/1996.(VI. 14.) Korm. rendelet szerint olyan irat, amely tulajdonosának (birtokosának) személyét hitelesen igazolja, vagy jogosultságok gyakorlását, illetve kötelezettségek teljesítését teszi lehetővé. Jogszerűtlen, vagy rendeltetésellenes használata nemzetbiztonsági, közbiztonsági, vagy nemzetgazdasági érdeket súlyosan sérthet. A biztonsági okmányok körét a fenti rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Bőrfodorszál rajzolatok (papilláris vonalrajzolatok)

Az emberi bőr két fő rétegét, a külső felhámot és a belső irharéteget összekötő csapocskákból a test külső felületére kivezető verejtékcsatornák, melyek a bőr felületén pórusnyílásban végződnek. A papillák (csapocskák) a külvilág tárgyaival érintkező kéz tenyér felöli oldalán, ill. a talpon helyezkednek el szabályosan sorba rendeződve.

Bűnjel

Azok a tárgyak, amelyeket egy bűncselekmény vizsgálata során a hatóság lefoglal, és további vizsgálatra biztosít. A bűnjelkezelésnek szigorú szabályai biztosíthatják csak azt, hogy a lefoglalt tárgyak bizonyítékká válhassanak.

Bűnügyi DNS-profil nyilvántartás

A bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvényben szabályozott tevékenység.

Bűnügyi fényforrás

Eltérő hullámhossz-tartományú fény kibocsátására alkalmas fényforrás. Általában nagyteljesítményű xenonlámpa változtatható színszűrővel, de lehet lézer vagy LED alapú is. A biológiai anyagok, egyes testváladékok fényelnyelési illetve fénykibocsátási (fluoreszcencia) sajátságaik alapján vizuálisan (speciális szűrőszemüvegek alkalmazásával) elkülöníthetők.