Forenzikus szakszótár D


Smajda György, hétfő 16 február 2015 - 23:52:45A-Á
B
C-Cs
D
E-É
F
G-Gy
H
I-Í
J
K
L


M
N
O-Ó
Ö-Ő
P
R
S-Sz
T-Ty
U-Ú
Ü-Ű
V
Z-ZsDaktiloszkópia

A kriminalisztika azon tudományága, amely a kéz belső oldalán, az ujjakon lévő jellegzetes rajzolatok alapján az ember személyazonosságának megállapí­tására szolgáló módszerekkel foglalkozik (görög, daktylos: ujj, skopein: nézni).

Daktiloszkópiai azonosítás

A daktiloszkópiai összehasonlító vizsgálat befejező része, amikor a szakértő a nyomtöredéken és a nyomaton kölcsönösen meglévő azonos sajátossági pontok meglétét, és egymástól fodorszálak számában kifejezett távolságát vizsgálja. Minimum 10 sajátossági pont megegyezése esetén az azonosság kimondható.

Daktiloszkópiai gyűjtemény

A jogszabályban meghatározott esetekben felvett és a Daktiloszkópiai Szakértői Osztályra megküldött tízujjas ujj- és tenyérnyomatok országos gyűjteménye.

Delta pont

A hurkos és összetett fajta ujjnyomatok fontos alkotórésze. Az ujjnyomat ábrát körülvevő legbelső fodorszál elágazási pontja, amely alakja szerint lehet nyitott vagy zárt.

Dermatoglífia

A tenyér és talpak belső oldalán lévő bőrlécekkel és redőkkel foglalkozó tudományág (görög; derma: bőr, glyphis: metszet, rajzolat).

Diatoma

A kovamoszatok (diatomák) a Bacillariophyceae osztályba tartozó, mikroszkópikus méretű planktonok.

Diploid

Szervezet, sejt vagy sejtmag, amelyben a fajra jellemző haploid kromoszóma szám (n) kétszerese (2n) található. Ivaros szaporodású fajokban az egyik kromoszómaszerelvény az egyik szülőtől (nőstény ivar) ered, a másik kromoszómaszerelvény a másik szülőtől (hím ivar) származik. Az utód a megtermékenyítéskor/fogamzáskor lesz diploid zigóta. Az állatok testi (szomatikus) sejtjei zömmel diploidok, mert a zigótából számtartó osztódásokkal (mitózisokkal) képződnek. Az ivarsejtek viszont haploidok, mert a diploid anyasejtből számfelező osztódással (meiózissal) jönnek létre.

DNS (DezoxiriboNukleinSav):

Az élő szervezetek öröklődő genetikai anyagát (egyes vírusok szaporodhatnak a DNS-re hasonlító RNS segítségével is) képező óriásmolekula, amely anyagcsere enzimek segítségével képes önmagát lemásolni. A DNS olyan nukleinsav, amely dezoxiribonukleotidok két polimer láncából áll. A nukleotidokban a cukor a dezoxiribóz, a nitrogéntartalmú bázisok az Adenin, a Citozin, a Guanin és a Timin (vö. RNS). A két lánc egymás köré tekeredik, az egymást kiegészítő (komplementer) bázisok közötti hidrogénkötések összetartják a két láncot. Így egy létrára emlékeztető jellegzetesen csavart molekula, a kettős hélix alakul ki, amely gyakorlatilag két különböző, szeparálható molekulát jelent. Előfordul lineáris (fonal) és kovalensen zárt, gyűrű alakú (cirkuláris) formában is.

DNS-polimeráz

A DNS-molekula láncszintézisét újabb monomerek (dezoxiribonukleotid-trifoszfátok) hozzákapcsolásával katalizáló enzim. A replikációban DNS-től függő DNS-polimeráz működik közre, amely templátként egy már meglevő DNS-szálat használ. Létezik RNS irányította DNS-polimeráz (reverz transzkriptáz) is, az általa katalizált reakció tulajdonképpen a génátírás fordítottja.

DNS-profil, genetikai profil

A személyazonosítás céljából vizsgálatba vont, polimorf eltéréseket mutató DNS-szakaszok (kódoló- és nem kódoló lókuszok alléljai) egyénre jellemző kombinációja.

DNS-profil nyilvántartási egységcsomag

Csak nyilvántartási célokra használható, 2 darab törlőpálcát tartalmazó kartondobozka, mellékelt adatlappal, nyilvántartási vonalkóddal, zárócímkékkel, fekete nejlonzacskóban. Kezelésére csak a BSZKI Genetikai Szakértői Osztály DNS Nyilvántartó Csoport dolgozói jogosultak!

DNS-vizsgálat, DNS-teszt

Mindazon vizsgálatok, analitikai eljárások összefoglaló elnevezése, amelyekben a vizsgálat tárgyát DNS molekula képezi. Az alkalmazási területek egymásnak az előforduló módszertani hasonlóságok, analógiák és az esetenkénti egyezés ellenére sem feleltethetők meg, különösen a szakmai jártasság tekintetében nem tekinthetők azonosnak. A DNS-vizsgálat a laikus szóhasználatban gyakran szerepel a kriminalisztikai, igazságügyi genetikai vizsgálatok szinonimájaként.

Duolux izzó

Gépjármű fényszóróizzók azon típusa, ahol a burán belül két izzószál van: a "tompított világítás" és a "távolsági világítás" izzószála. A "tompított világítás" izzószálát alulról félig leárnyékolja a fényterelő ernyő. A duolux izzó a legáltalánosabban elterjedt fényszóróizzó.