Forenzikus szakszótár E-É


Smajda György, hétfő 16 február 2015 - 23:52:52A-Á
B
C-Cs
D
E-É
F
G-Gy
H
I-Í
J
K
L


M
N
O-Ó
Ö-Ő
P
R
S-Sz
T-Ty
U-Ú
Ü-Ű
V
Z-ZsEcstasy tabletták

Pszichotróp anyagot tartalmazó tabletták, melyek kisebb részben lenyomat vagy jelzés nélkül, túlnyomó többségben különféle lenyomattal jelennek meg a feketepiacon. A lenyomatok között megtalálhatók a rajzfilmfigurák (Frédi, Béni, Szende, Kuka stb.), különféle szimbólumok és állatfigurák. A tablettákat elsősorban a diszkók, illetve más táncos szórakozóhelyek közönsége fogyasztja, mivel segítségével fáradtság, éhség és alvás nélkül lehet huzamosabb ideig táncolni, szórakozni. Eredetileg az ecstasy megnevezés egy bizonyos vegyületet jelentett, ma már gyakorlatilag az amfetamint vagy amfetamin-származékokat tartalmazó tabletták közös gyűjtőnevévé vált.

Elektroforézis, elektroforetikus vizsgálat

Elektromos töltéssel rendelkező részecskék vándorlása szabad diffúziót gátló közegben (pl. gél), elektromos térerő hatására. A részecskék vándorlásának sebessége függ az elektromos térerőtől, a részecskék töltésétől, a részecskék nagyságától és alakjától, valamint a közeg jellegzetességétől. Az elektroforézis egyszerűen kivitelezhető, ha egy szűrőpapír csíkot puffer oldatban benedvesítenek, a végeit két elektródhoz csatlakoztatják. A mintát az elektródok közé helyezik és az elektródok közé elektromos potenciál-különbséget kapcsolnak. A minta összetevői eltérő sebességgel mozognak, szétválnak, és azonosíthatók a vándorlás sebessége alapján. Az elektroforézist kiterjedten használják különféle biológiai molekulákból álló keverékek elemzésére és elválasztására, fehérjékre, nukleinsavakra, szénhidrátokra, enzimekre stb.

Elemi (textil-) szál

A textíliákat/szálasanyagokat alkotó legapróbb alkotórész, amely roncsolás nélkül tovább nem bontható. Az elemi textilszálak sok esetben szabad szemmel nem észrevehetőek mivel vastagságuk sok esetben legtöbbször nem éri el a 20 ?m-t. Az elemi textilszálak alkotják a textilfonalakat, cérnaszálakat.

Ellenanyag (antitest)

A vérszérumban és egyéb testnedvekben antigén-inger hatására termelődő fehérjék, melyek azzal a sajátsággal rendelkeznek, hogy a kiváltó antigénekkel specifikus reakcióba lépnek.

Előpróbák

A szakterületen alkalmazott, különböző elvi alapon és technológiai módszerekkel kivitelezett valószínűsítő illetve konfirmáló (eredet azonosító) vizsgálatok összefoglaló elnevezése. Az igazságügyi genetikában lehetnek kémiai-, biokémiai- illetve immunológiai sajátságon, reakción alapuló tesztek. A kémiai vér-előpróbák a pszeudo-peroxidáz aktivitás kimutatására szolgáló, általában színváltozással, a vér jelenlétében az adott színtelen indikátor anyag színes festékké történő oxidációjával járó, nagy érzékenységű, de nem kizárólagos specifitású, valószínűsí­tő eljárások. Hasonló, enzim-sajátságon (savanyú foszfatáz, amiláz) vagy jellegzetes alkotón (pl. spermium cink tartalma) alapuló tesztek alkalmazhatók az ondó váladék és nyál valószínűsítésére. Konfirmáló előpróbák a mikroszkópi valamint a fejérjeszerkezeti-antitestre jellemző immunkromatográfiás vizsgálatok illetve a fajra jellemző DNS-szakaszok meghatározása.

Elővizsgálat

Olyan elemzés, amely elvégzésének célja annak megállapítása, hogy egy adott készítmény tartalmazhatja-e a gyakoribb kábítószer- illetve pszichotróp anyag-féleségek valamelyikét. Elővizsgálatokra alkalmasak, pl. a - kereskedelemben is forgalmazott - színreagens-készletek, amelyek működése azon az elven történik, hogy meghatározott vegyszerek a különböző kábítószerekkel, illetve pszichotróp anyagokkal olyan kémiai reakcióba lépnek, amelyet jellegzetes színváltozás kí­sér. (Az előírt színváltozás bekövetkezte nem bizonyítéka az adott szer vizsgált mintában való jelenlétének, annak csak lehetőségére utal. Léteznek ugyanis olyan, kábítószernek illetve pszichotróp anyagnak nem minősülő vegyületek is, amelyek ugyancsak adják az előírt színváltozást, azaz hamis pozitív eredményt szolgáltatnak. A színreagensek kimutatási képessége lehetővé teszi a fogyasztásra kiszerelt készítmények hatóanyagtartalmának megbízható detektálását.) Elővizsgálathoz hasznosíthatóak a kábítószerek felismerésére betanított kutyák is. A kutyák igen kis koncentrációban képesek érzékelni a leggyakoribb kábítószer- illetve pszichotróp anyag-féleségeket tartalmazó készítmények (marihuána, hasis, hasis olaj, ópium, heroin, kokain, amfetamin) illatát.

Elváltozott kézírás

Az írásképben tükröződő bizonyos mozgástulajdonságok, az író személy akarata nélküli megváltozása, egy meghatározott időszakra jellemző írásmozgás rendszertől való eltérés. Bekövetkezhet természetes, az életkorral járó változások (pl. írásfejlődés, íráshanyatlás) hatására, illetve betegségből eredő, patológiás változásokra (pl. látóképesség romlása, a domináns kéz károsodása, a látóképesség teljes elvesztése, idegi jellegű betegségek, alkohol, kábítószer, méreg hatása). Természetes írásváltozások okai lehetnek még rendkívüli külső (pl. szokatlan íróeszköz, hőmérsékleti és látási viszonyok) és/vagy belső (felindult lelkiállapot, fizikai fáradtság, erőszakolt kézzel történő írás, stb.) hatások, íráskörülmények.

Elváltoztatott kézírás

Az író személy tudatos törekvése útján keletkezett, a természetestől eltérő íráskép. Az elváltoztatott kézírás az író személy saját írásának torzítása, vagy más személy írásának utánzása.

Enzim

Az élő szervezetek anyagcsere-folyamatainak bio(lógiai) katalizátora. Nagyrészt fehérjék, de lehetnek ribonukleinsavak (ribozim vagy katalitikus RNS) is. Általában minden enzim többé-kevésbé specifikus egy adott biokémiai reakcióra illetve hasonló reakciók csoportjára. Például egy adott vagy igen hasonló vegyületek meghatározott kémiai kötését bontják fel és alakítják át másféle kémiai kötéssé.

Enzim polimorfizmus

Azonos funkcióval, de eltérő molekuláris szerkezettel rendelkező enzimek genetikai meghatározottsága adott populációban. Az enzim polimorfizmus elektroforetikus vizsgálatával a biológiai anyagmaradványok származását lehet valószínűsíteni.

Eseti szakértő

Ha a felmerült szakkérdésben nincs igénybe vehető igazságügyi szakértő vagy intézmény, a szakértői feladat ellátására megfelelő szakértelemmel rendelkező más természetes személyt, vagy jogszabályban meghatározott intézményt is igénybe lehet venni.

Eszköznyom

A különféle eszközökkel (feszítő-, vágó-, szúró-, ütő-, fúró-, forgácsoló- és célszerszámok stb.) létrehozott nyomok közös sajátossága, hogy nyomaik alapján megkísérelhető a nyomképző eszközfajta, csoport vagy egyedi azonosí­tása. A nyomban tükröződnek az eszközök munkafelületének, munka-éleinek méretei, formái, alakbeli, felületi sajátosságai, a gyártás-, és a használat során létrejött elváltozások. A különleges célszerszámokat (hengerzár-törő, kacsa, stb.) általában az elkövetők készítik, ezek nyomai gyakran egyedileg azonosíthatók.

EURODAC

A menedékjogot kérők nemzetközi ujjnyomat nyilvántartása.