Forenzikus szakszótár F


Smajda György, szerda 24 június 2015 - 16:20:44A-Á
B
C-Cs
D
E-É
F
G-Gy
H
I-Í
J
K
L


M
N
O-Ó
Ö-Ő
P
R
S-Sz
T-Ty
U-Ú
Ü-Ű
V
Z-ZsFajspecifitás

Fajra jellemző DNS-szakaszok, fehérjeszerkezeti-antitest jellemzők alapján a biológiai minták (pl. vérnyomok) faji eredete meghatározható.

Fegyverazonosítás

Szakértői módszerek és eljárások segítségével a helyszínen talált kilőtt lövedék és töltényhüvely, esetleg a lőfegyverből kiürített lőszerek és a rajtuk levő nyomok alapján a használt lőfegyver fajtájának és típusának meghatározása, további feladatként a bűncselekményhez használt lőfegyver egyedi azonosítása a lőfegyverek alkatrészeinek nyomai alapján. A kilőtt lőszerhüvelyen általában a tölténytár, a zár homlokfal, az ütőszeg, a hüvelyvonó, a hüvelykivető által hagyott nyomokat, a kilőtt lövedéken a csőfurat huzagolása által hagyott nyomokat vizsgálják a szakértők. A bűnjelként lefoglalt és a próbalövések során nyert lövedékeken és hüvelyeken található nyomok összehasonlító mikroszkópos vizsgálata a fegyverazonosítás leggyakoribb módszere.

Fehérjék

Az élő szervezetek nitrogéntartalmú biológiai molekulái, melyek szén (C), hidrogén (H), oxigén (O) és nitrogén (N) esetenként kén (S) atomokból állnak. Jellegzetes sorrendben egymással "peptidkötésekkel" kapcsolódó aminosavak egy vagy több hosszú láncából (polipeptidekből) álló makromolekulák. A polipeptidláncok aminosavsorrendje (szekvenciája) meghatározza a fehérje szerkezetét, alakját, tulajdonságait, gyakorlatilag biológiai funkcióit is.

Fehérje-polimorfizmus

A fehérje molekulák (pl. szérumfehérjék) genetikailag meghatározott aminosav-sorrendjéből (szekvenciájából) fakadó molekula-szerkezeti különbségek fixálódása egy adott populációban.

Felszívódási szak

Az alkohol szervezetbe kerülésével a felszívódás gyakorlatilag azonnal megkezdődik. Gyorsasága az elfogyasztott szeszes ital töménységétől, széndioxid-tartalmától, hőmérsékletétől, a gyomor teltségi, vagy üres állapotától, az elfogyasztott ital mennyiségétől és a szeszes italt fogyasztó személy aktuális testi-lelki-egészségi állapotától függ. Időtartama egy - két óra is lehet. Ebben a szakaszban a véralkohol koncentráció a vizeletalkoholénál magasabb. A felszívódási szak jellemzője, hogy a kilégzett levegő alkoholtartalma a véralkohol tartalomnál magasabb, ezért értékéből a tényleges véralkohol koncentráció nem határozható meg.

Fenotípus

Egy szervezet specifikus jellegének megjelenése illetve megfigyelhető tulajdonságainak, teljes fizikai megjelenésének összessége. A szervezet genotípusa, az allélek közötti dominancia viszonyok, a gének és a környezet közötti egymásra hatások valamint random-variációk határozzák meg.

Fényterelő ernyő

Gépjárművek fényszóróizzóiban található szerkezeti elem, mely arra szolgál, hogy a "tompított világítás" használatakor a fény csak lefelé, az úttestre vetődjön. Általában nikkelből, ritkábban molibdénből készül.

Fixálás (rögzítés)

A vizsgálati minta adott körülmények közötti (pl. fizikai felületen v. szolubilis állapotban történő) rögzítése.
  • keneteknél: a tárgylemezre vitt minta rögzítése-kicsapása általában hővel vagy alkohollal
  • reakcióknál: egy visszafordítható reakció eredményének rögzítése, visszafordíthatatlanná tétele, pl. kifejlődött színreakció visszafakulásának megakadályozása egy másik kezeléssel.

Fluoreszcens kapilláris elektroforézis

Fluoreszcens molekulákkal jelölt részecskék elektromos térerő segítségével történő elválasztása és detektálása (esetenként gél-polimerrel töltött) kapillárisban. A kapillárisra feszültséget kapcsolnak, amelynek hatására a töltött részecskék vándorolni kezdenek és méretük szerint szeparálódnak. A fluoreszcens jelölések a kapillárisban történő mozgásuk során adott pontban lézer segítségével gerjesztődnek, amelynek emisszióját detektálva a részecske (pl. DNS molekula fragmens, allél) azonosítható, mérete meghatározható.

Fognyom

A harapás-nyomokban a fogak alakbeli, felületi sajátosságai, a fogak egymáshoz viszonyított elhelyezkedése, a fogsor deformációi, és a fogsor foghiányai tükröződnek, lehetővé téve a nyomot létrehozó személy vagy állat azonosítását is.

Folipapír

Daktiloszkópiai célra alkalmazott olyan vékony, az adott felületre könnyen ráilleszthető papír, vagy műanyaghártya, amely megfelelő tapadó réteggel van ellátva. Megkülönböztetünk átlátszó (transzparens), fekete, fehér vagy más alapszínű folit. Ide tartozik az irodai celluxhoz hasonló, kriminalisztikai célokra kifejlesztett cellux is.

Folyadékkromatográfia (LC)

Olyan kromatográfiás módszer, melynek során a mozgó fázis folyadék, az álló fázis pedig egy kis átmérőjű csőbe töltött szilárd anyag (anyagra felvitt réteg). Elsősorban folyadékok vagy oldható szilárd anyagok elválasztására és mérésére alkalmas.

Forenzikus (törvényszéki) geológia

A forenzikus geológia olyan alkalmazott tudomány, amely a geológia tárgykörébe tartozó anyagok (talajok, ásványok, kőzetek, ősmaradvány-együttesek, üledékek stb.) tanulmányozása révén, a tudományterület módszereit speciális módon adaptálva, segítséget nyújt a bírósági és rendőrségi vizsgálatok során felmerülő tényállások igazolásához, bizonyításához.
Leggyakoribb vizsgálati tárgyai:
talajmaradványok, építő- és díszítőkövek, építőanyagok (tégla, beton, habarcs stb.), durva- és finomkerámia-ipari termékek, páncélszekrény-salakok (tűz- és fúrásálló betétek).
Leggyakrabban megválaszolandó kérdései:
Járt-e a gyanúsított a helyszínen, azaz annak lábbelijén, gépjárművén stb. található talajmaradványok származhatnak-e a bűncselekmény helyszínén biztosított mintával reprezentált talajból?
A gyanúsított ruházati tárgyain, annak zsebeiben, illetve eszközein található anyagmaradványok származhatnak-e a bontott falazat, feltört páncélszekrény stb. anyagából?

Formalin

A szöveteket felépítő vegyületek sokfélesége miatt nem rendelkezünk olyan általános rögzítővel, mely minden szövetalkotórészt egyaránt jól fixálna, ezért általánosan olyan rögzítőszert alkalmazunk, melynek használata után a legtöbb szövettani festés sikerrel kivitelezhető. Erre a célra kiválóan megfelel a formalin (a formaldehid gáz vizes oldata), mely számos előnnyel rendelkezik: egyszerűen használható (a rögzítő folyadék elkészítéséhez súlymérésre nincs szükség); olcsó és jó fertőtlenítő hatású. Rutinrögzítéshez 10%-os formalin-oldatot használunk: 1 rész tömény (35 - 40 % -os) formalint elegyítünk 3 rész csapvízzel.

Frakcionált (differenciált) emésztés/szétválasztás

Eltérő biológiai sejt- és szövettípusok elkülönítését (pl. spermiummal kevert szennyeződések esetén a spermiumsejtek és hámsejtek elválasztását) célzó eljárás. Elve, hogy a spermiumok egy redukáló vegyszer hiányában ellenállnak a kémcsőben történő emésztésnek, míg a többi sejt szétemésztődik, DNS-ük leszívható a kicentrifugált spermiumsejtes üledékről, a leszívott felülúszó lesz a spermamentes laphám-frakció. A spermiumsejtes üledéket ezek után további intenzívebb kémiai, és biológiai emésztésnek vetjük alá, ebből lesz a csak spermiumok DNS-ét tartalmazó (általában) csak egy férfi DNS-profilját eredményező spermium-frakció.

Framework Partnership

Az Európai Bizottság és a Magyar Rendőrség között a "Bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem" tárgyában létrejött partnerségi keretmegállapodás, amely az érintett tevékenységi területen a partner által benyújtott cselekvési tervben szereplő feladatok közösségi források bevonásával történő megvalósítását teszi lehetővé a 2007-2010 közötti időszakban. A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet a Magyar Rendőrség együttműködő partnereként a tagállamok rendészeti szervei közötti daktiloszkópiai és DNS-profil adatcsere közvetlen hozzáférés elve szerinti kivitelezéséhez szükséges fejlesztések megvalósításában vesz részt.

FTIR-mikroszkóp

Olyan berendezés, amely egy optikai mikroszkópból és egy hozzá csatolt Fourier-transzformációs infravörös spektrofotométerből áll. Ezzel a technikával gyorsan, roncsolásmentesen, és gyakorlatilag mintaelőkészítés nélkül vizsgálhatók mikroszkópikus méretű (akár már "pg" mennyiségű!) anyagok.

FTIR-spektroszkópia

Molekulák összetételének meghatározására alkalmazott korszerű, roncsolásmentes analitikai technika. Az infravörös hullámszám tartományban átvilágított mintáról a készülék detektora olyan jelet, spektrumot érzékel, amely csak a vizsgált anyagra jellemző. Így az anyagmaradványok az összetételük alapján azonosíthatók, összehasonlíthatók.

Fülnyom

A külső fül egyes részleteinek alakja és mérete olyan sajátosság, amely lehetővé teszi személy behatárolását.