Forenzikus szakszótár H


Smajda György, szerda 24 június 2015 - 16:29:44A-Á
B
C-Cs
D
E-É
F
G-Gy
H
I-Í
J
K
L


M
N
O-Ó
Ö-Ő
P
R
S-Sz
T-Ty
U-Ú
Ü-Ű
V
Z-ZsHaemo- vagy hemogenetika

Az igazságügyi tudományok közé tartozó, a szerológia módszereinek kibővülésével az 1980-as években kialakult, a vér polimorfizmusaival, genetikájával foglalkozó tudományterület. Tágabb értelemben a biológiai anyagok és anyagmaradványok azonosságának és azonosításának igazságügyi szakértői kérdéseivel foglalkozik. A polimorfizmusok közvetlen, molekuláris genetikai módszerekkel végezhető vizsgálatának fejlődése az 1990-es években a genetika általános jellegét kiemelve, a terület megnevezését a nemzetközi tudományos fórumoknak megfelelően genetikára rövidítette.

Haemo- vagy hemoglobin

Az állatok testnedveiben (vér, vérnyirok) előforduló, vas (Fe) tartalmú, globuláris fehérje, amely az oxigén szállításában játszik szerepet. A gerincesekben a hemoglobin a vörösvérsejtekben (eritrocitákban) található. Más molekula pl. szén-dioxid, szén-monoxid megkötésére is képes.

Hajminta

Adott személytől (személyektől) szabályszerűen (ORFK Tájékoztató 1994. év 6. szám) levett hajszálak, melyek az összehasonlító hajvizsgálat elvégzéséhez szükségesek.

Halogén izzó

Az izzólámpák azon típusa, ahol a bura belsejében légüres tér helyett jódgőz van. Az ilyen lámpákban az izzószál a hagyományoshoz képest magasabb hőmérsékleten izzik, így jobb hatásfokkal és fehérebb fénnyel világít. A magasabb hőmérséklet miatt a halogén izzók buráját nem közönséges üvegből, hanem kvarcüvegből készítik.

Haploid

Szervezet sejt vagy sejtmag, amelyben a fajra jellemző pár nélküli kromoszómákból egyetlen készlet (n) fordul elő.

Haplotípus

Lókuszok genetikailag kapcsolt (együtt öröklődő) allél-kombinációja. Másik értelemben haploid genotípust jelent.

Hasis

A hasis (más néven kannabisz gyanta) a kender növény gyantájából készített kábítószer, hatóanyaga a THC. Általában jellegzetes illatú, barna színű, kb. csokoládétábla nagyságú, préselt tömbök formájában fordul elő. Jellegzetes fogyasztási eszköze a hasispipa és a vízipia, de cigarettába töltve is fogyasztják. Hatóanyagtartalma egy nagyságrenddel magasabb, mint a marihuánáé. A hasisból állítható elő a legmagasabb hatóanyag-tartalmú kender-alapú kábítószer, a hasis olaj.

Hatástalanítás

Az éles lőfegyverek átalakítása oly módon, hogy azok töltény, éleslőszer befogadására és működtetésére alkalmatlanok legyenek. A hatástalanítás során a fegyvercsövet és a zárszerkezetet (szán, zárdugattyú, zártest) alakítják át, teszik működésképtelenné.

Hatóanyag

Az adott kábítószer- vagy gyógyszerkészítmény azon komponense, amely a készítmény alapvető élettani hatását kiváltja.

Helyszíni nyomtöredék

Valamely bűncselekmény helyszínén, az emberi kéz (ujj, tenyér), esetleg mezítlábas talp által a felület érintése, tapintása, megfogása során létrejött látens nyom, melyet fizikai vagy kémiai módszerrel láthatóvá tettek, majd nyomrögzítő anyagra rögzítettek, fényképeztek, szakértői vizsgálat céljából.

Helyszíni ujjnyom adatbázis

A bűncselekmény helyszínén rögzített, azonosításra illetve kódolásra alkalmas ujjnyomokon látható sajátossági pontok (minuciák) kódolt képeinek gépi úton történő tárolása az AFIS-ban.

Helyzetjelző-féklámpa izzó

Gépjárműveken a hátsó világítótestekben alkalmazott izzó típus, ahol a hátsó helyzetjelző és a féklámpa izzószálai ugyanazon üvegburán belül, egy izzólámpában vannak elhelyezve. A szabvány szerint a helyzetjelző izzószálnak 5 W-os, a féklámpa izzószálának 21 W-os teljesítményűnek kell lennie.

Hemalaun-eozinos festés

Keneteknél a spermiumok vizuális, mikroszkóp alatti elválasztásához alkalmazott hisztokémiai eljárás - a spermiumok, hámsejtek magvai kéken, míg a hámsejtek plazmája vörösen festődik meg.

Heroin

A heroin (más néven diacetil-morfin) a morfinból kémiai átalakítás során nyert kábítószer. A feketepiacon előforduló heroin többnyire barna színű, jellegzetes illatú, finom porszerű anyag. A heroint általában feloldva vénába fecskendezik, de fogyasztják orron keresztül felszippantva és cigarettába töltve is. Fogyasztásának jellegzetes eszközei az inzulinos fecskendő, a hajlított nyelű kanál, a citrompótló tabletta, valamint a por csomagolására szolgáló keskeny csíkba összehajtogatott alufólia darab.

Heterozigóta

Az a sejt illetve szervezet, amelyben a homológ kromoszómák adott lókuszán található allélek egymástól különböznek.

Higítók

Olyan gyorsan párolgó folyadékok, amelyeket lakkokhoz, festékekhez, műgyantához adnak az előállítás, illetve a felhasználás folyamán, azzal a céllal, hogy azok tulajdonságai a felhasználás folyamán idomuljanak az alkalmazási módjukhoz. A felhasználási céltól függően különböző komponens-összetételű hígítók léteznek, mint pl. szintetikus hígító, aromás hígító, lakkbenzin.

Higító komponensek

Olyan anyagok - pl. cukrok, keményítő, szervetlen sók -, amelyek rendszerint nem rendelkeznek jelentős élettani hatással, a kábítószer-készítményekben a hatóanyag koncentrációjának megfelelő értékre való beállítására szolgálnak.

Hipervariábilis szakasz

A mitokondriális DNS kontroll régiójában lokalizált HV1 és HV2 szakaszok.

Hipotézis, hipotézis-tesztelés

A hipotézis különböző elméletekből és információkból kialakított feltevés. Egy hipotézis tesztelése általában két feltevést takar, tulajdonképpen a vizsgált változók közötti összefüggés hiányát (null-hipotézis) illetve a null-hipotézisben megfogalmazottaknak ellenkezőjét, a vizsgált változók közötti összefüggés meglétét (alternatív hipotézis). A hipotézis elfogadása vagy elutasítása kétfajta hibát eredményezhet. Elvetjük a null-hipotézist, annak ellenére, hogy az igaz. A hiba valószínűségét a szignifikancia szinttel (probability v. p) jellemezzük. Másik esetben elvetjük a "null-hipotézis téves" - alternatív hipotézist, annak ellenére, hogy az igaz. A hiba elkerülésének valószínűségét a vizsgálat erejének (power) is szokták nevezni, ami jelzi a vizsgálat alkalmasságát arra nézve, hogy nem hagyja figyelmen kívül a kapott eredmények által jelzett különbséget abban az esetben, ha a különbségek valóban léteznek. Az igazságügyi statisztikai gyakorlatban a legsokrétűbb, így világszerte a legelfogadottabb módszer a Bayes-módszerrel történő hipotézis-tesztelés.

HLA (Human Leukocyte Antigen) rendszer

A szervezet immunválasz rendszerének (fő hisztokompatibilitási komplexum vagy MHC) esszenciális része. Génjei a sejtek membránjának felszínén jelen levő glikoprotein-csoportot kódolnak; amelyek a hisztokompatibilitási fehérjék egy csoportját alkotják, és antigénként működnek. (Alapvetőek pl. annak meghatározásában, hogy a szervezetbe átültetett szövetet vagy szervet a szervezet elfogadja-e, vagy elutasítja és kilöki magából.)

Homloknyom

Az emberi bőr felületén található, viszonylag állandó (csak hosszú idő elteltével változó) ráncok, pórusok, sebek olyan sajátosságok, melyek elhelyezkedése, mérete, formája adott személy behatárolását lehetővé teszik.

Homogenizálás

A minta előkészítése során a vizsgálandó anyag egységes fizikai v. kémiai tulajdonságúvá történő változtatása (pl. csontnál porítással, szövetnél pépesítéssel).

Homológ kromoszómák

Azonos szerkezeti tulajdonságokkal rendelkező kromoszómák a diploid szervezetekben, sejtekben vagy sejtmagokban. A homológ kromoszómák génmintázata az egész kromoszómát tekintve egyforma, a gének természete (allél) azonban különbözhet. Minden homológ kromoszómapár egyik tagja a nőnemű szülőtől, a másik a hímneműtől származik.

Homozigóta

Az a sejt illetve szervezet, amelyben a homológ kromoszómák adott lókuszán található allélek azonosak.

Hordozóanyag

Az a tárgy, amelyen a vizsgálni kívánt anyagmaradvány, jellegzetes bizonyíték megtalálható, abba beleragadt, feltapadt, beleivódott vagy más módon rögzült. A kriminalisztikai anyagvizsgálatok során a legtöbb esetben a vizsgálni kívánt anyagok a hordozóanyagtól szennyezettek. A vizsgálatra kerülő bűnjeleket a hordozóanyagtól el kell választani.

Humusz

A talajban vagy talajfelszínen élő, többnyire növényi szervezetek mikrobiológiai lebontásából keletkező szerves anyag.

Huzagolás

A fegyvercső furatának felületéből csavarvonalszerűen kiemelkedő, kimunkált hornyok összessége. A kiemelkedő rész az ormózat, a köztük levő rész a barázda.

Huzalhálós síküveg

Olyan síküveg, amelynek belsejében, a felülettel párhuzamosan elhelyezkedő, fém huzalháló van. Öntőasztalon vagy fémhenger között hengerléssel állítják elő.

Hüvelymosó folyadék

Orvos által a hüvely átöblítése után felfogott folyadék, amelyben a spermiumok elkülöníthetőek, belőlük DNS-profil határozható meg.

Hüvelytöltények

Lövedékkel nem rendelkező töltények. A riasztó- és vaktöltények hang-, fény- és füsthatás kiváltására alkalmas hüvelytöltények. A hüvelytöltények más típusai a lőpor égésének gáznyomását hasznosító ipari munkaeszközök (állatkábító, kábelvágó, szögbelövő stb.) működtetésére használhatók.