Forenzikus szakszótár M


Smajda György, szerda 24 június 2015 - 16:32:20A-Á
B
C-Cs
D
E-É
F
G-Gy
H
I-Í
J
K
L


M
N
O-Ó
Ö-Ő
P
R
S-Sz
T-Ty
U-Ú
Ü-Ű
V
Z-ZsMagpont

A hurokfajta ujjnyomatok jellemző ábra alkotórésze, amely a legbelső hurok fodorszálnak a deltától legtávolabb fekvő pontja, amennyiben ezen belül több sajátossági pont nem mutatható ki.

Marihuána

A marihuána a kender növény (Cannabis sativa) levélzetéből és virágzatából nyert kábítószer, hatóanyaga a THC. A kender növény hatóanyagban gazdag részeit megszárítják, összetörik, az így nyert törmeléket dohánnyal keverve vagy önmagában, cigarettába sodorva, illetve pipába töltve szívják el. A marihuánát megőrölve, élelmiszerekbe keverve (pl. sütemény formájában) is fogyaszthatják.

Máktea

A mák gubójának vízzel való kifőzéskor keletkező folyadék. Morfin-tartalma miatt fogyasztják, heroin-függők helyettesítő kábítószerként fogyaszthatják. Általában megisszák vagy injekciózzák.

Mennyiségi ásványos összetétel

Egy adott kőzet-, talaj- vagy építőanyagmintát alkotó ásványfajok egymáshoz viszonyított relatív gyakorisága alapján meghatározott ásványos összetétel.

Mikro-anyagmaradvány

Olyan anyagmaradvány, amelyet mérete miatt szabad szemmel nem, vagy alig lehet felfedezni. Egy átlagos emberi szem esetében ez kb. 0,1 mm méretnek felel meg. Jellegzetessége, hogy hosszú ideig megmarad a tárgyak felszínén anélkül, hogy azok mindennapi használatát megzavarnák és emiatt viszonylag hosszú idővel a bűncselekmények megtörténte után is megtalálhatók azokon a tárgyakon, amelyek kapcsolatba kerülhettek egymással.

Mikrobiológia

A biológia egysejtű illetve sejtklaszteres szervezeteivel, a mikroorganizmusokkal (vírusok, baktériumok, algák, gombák) foglalkozó tudományága. A mikroszkópos organizmusok hatásait (fertőzések és járványok) valamint azok élettanát, biokémiáját, genetikáját kutatja.

Mikromineralógia

A mikromineralógia a talajokban, üledékekben és az üledékes kőzetekben előforduló, apró (általában 0,063-0,250 mm) ásványszemcsék vizsgálatával foglalkozó tudományág.
A mikromineralógiai vizsgálatok elsődleges célja: ismeretek szerzése a lepusztulási területről, illetve annak változásáról térben és időben, továbbá a szállítás közbeni változások nyomonkövetése.

További alkalmazási területei:
  • lepusztulási-lehordási terület jellemzése, azon történt változások kimutatása,
  • környezetvédelmi, környezetgeokémiai: bizonyos (toxikus) elemek milyen ásványfázishoz kötődhetnek, ennek kimutatása,
  • gazdasági: hasznosítható ásványi nyersanyagok kimutatása (pl ónkő stb. torlatok, érctelepek kísérő ásványai [szulfidok, barit, gipsz stb.],
  • talajtani: talajképző kőzetek illetve a talajokban végbemenő folyamatok minőségére következtetések,
  • szállítási illetve diagenetikus folyamatok viszonyai illetve ezek során történő változások,
  • archeometriai vonatkozások: pl. kerámiák vizsgálata, nyersanyagazonosítás (elsősorban soványítóanyag),
  • forenzikus geológiai.

Mikroszkópos vizsgálat

Olyan vizsgálati módszer, melynek segítségével a vizsgálni kívánt biológiai (emberi- vagy állati szervrészlet; szőr- és hajszál; testváladékok), illetve egyéb szervetlen és szerves anyagból megfelelő eljárással készítményt (preparátumot) hozunk létre, és ezt mikroszkóp segítségével tanulmányozzuk. A mikroszkópos vizsgálat igen apró, a milliméter ezredrésze nagyságrendű struktúrák tanulmányozására és vizsgálatára (is) alkalmas, hiszen a mikroszkóp optikai rendszere által létrehozható nagyítás mértéke meghaladhatja az 1000-szerest is. Mikroszkópos vizsgálattal tanulmányozhatók az ép, egészséges sejtek és szövetek (sejttan - citológia; normál szövettan - hisztológia), valamint a szervezet kóros folyamatainak következtében kialakult kóros szöveti elváltozások (kórszövettan - hisztopatológia), kőzetcsiszolatok, ásványpreparátumok, talaj- és festékminták, elemi szálak morfológiája stb.

Milner-Watts fokozatok

Egy adott anyagban (kőzetben, üledékben, talajban, építőanyagban) szereplő ásványfajták gyakoriságának jellemzésére szolgáló mérőszám, amelynek értéke 0 és 10 közötti egész szám.

Minor komponens

Különböző eredetű (pl. több egyedtől származó), ún. kevert mintákban előforduló, abszolút és/vagy relatív kisebbségben levő DNS komponens, melynek kimutathatósága a PCR-reakció sztochasztikája miatt esetenként nem, vagy csak eltérő eljárás segítségével valósítható meg. A kevert eredetű DNS kimutatása sejtmagi és mitokondriális vizsgálatoknál eltérő érzékenységgel lehetséges.

Minőségi ásványos összetétel

Az adott anyagot (kőzetet, talajt, építőanyagot) alkotó ásványfajok alapján meghatározott ásványos összetétel.

Minőségirányítás

A standardizálás nemzetközi szabványok (pl. ISO) segítségével történő megvalósítása. Önmagában nem garantálja a minőséget, ugyanakkor a létéből fakadó dokumentációs kötelezettségek az ellenőrizhetőséget és a hibák okainak feltárását, ismétlődésének megakadályozását, esetenként a hibák megelőzését is messzemenően biztosíthatják.

Mitokondriális-DNS

A sejtekben több száz illetve több ezer energiaszolgáltató sejtszervecske, mitokondrium található, amelyek önálló DNS tartalommal rendelkeznek. A mitokondriális DNS gyűrű alakú DNS, az emlősökben a teljes sejtes DNS-nek kevesebb, mint 1%-át jelenti. A mitokondriális DNS magasabb rendűekben anyai ágon öröklődik, mert a spermium nyaki részében található mitokondriumok nem vesznek részt a zigóta létrehozásában. Viszonylagos stabilitása (cirkuláris DNS) és sejtenkénti magas száma miatt a mitokondriális DNS vizsgálata lehetséges olyan bomlott, roncsolt minták esetében is, amikor a sejtmagi DNS-vizsgálatok már nem vezetnek eredményre. Igazságügyi szempontból leginkább a mitokondriális DNS kontroll régiója és a kontroll régiótól 3 irányban található citokróm b gén vizsgált.

Molekuláris biológia

Az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű tanulmányozását, gyakorlatilag az élő szervezetekben található biológiai makromolekulák (fehérjék, nukleinsavak) molekulafizikai és molekulakémiai eszközökkel történő vizsgálatát végző terület. A molekuláris biológia foglalkozik továbbá a molekuláris laboratóriumi technikák alkalmazásával és fejlesztésével. A biológia bármely jelenségében szereplő makromolekulák elemezhetők a molekuláris biológia eljárásaival, így a molekuláris biológia a biológia egyéb szakterületeivel (különösen a genetikával, biokémiával és sejtbiológiával) is átfed.

Molekuláris genetika

A molekuláris biológia eszközeinek és eljárásainak alkalmazása a genetikai tudományok körében. A molekuláris genetika a gének szerkezetével, funkciójával és molekuláris elemzésével foglalkozik. Tudományos módszertanát a genetika számos területe, így az igazságügyi genetika is felhasználja.

Monomer

Olyan anyagok, amelyek összekapcsolással (pl. polimerizációval) polimerré alakíthatók.

Morfin

Erős fájdalomcsillapító hatású anyag, kábítószer. A gyógyászatban, injekció formájában alkalmazzák. Magyarországon a morfint - gyógyászati célokra – az ópium megkerülésével közvetlenül mákszalmából (a mákgubó tokjából és szárából) állítják elő. A morfin a heroin gyártásának alapanyaga.

Morfológia

Anyagok - általában mikroszkopikus tartományban vizsgálható - alaktani sajátosságainak (pl. festékekben lévő pigmentek mérete, színe, eloszlása) összessége.

Morfológiai hajvizsgálat

Az eljárás során fénymikroszkóp alatt vizsgáljuk a hajszálakat. A vizsgálat alapján válasz adható a haj színére; a hajszál(ak) esetleges betegségeire; a fejbőrről történő leválására (kitépődött; kihullott és töredék), továbbá arra, hogy festettek-e a hajszálak. Komplett hajszál esetén válasz adható a festés óta eltelt időre.