Forenzikus szakszótár O-Ó


Smajda György, hétfő 16 február 2015 - 23:54:01A-Á
B
C-Cs
D
E-É
F
G-Gy
H
I-Í
J
K
L


M
N
O-Ó
Ö-Ő
P
R
S-Sz
T-Ty
U-Ú
Ü-Ű
V
Z-ZsOkmány

Az okmány szó jelentését a Magyar Értelmező Kéziszótár a következőképpen adja meg: "okirat, oklevél vagy hivatalos (jellegű) irat". Az okirat jelentésével kapcsolatban a következőket találhatjuk: "Hatóság vagy magánszemély által valaminek bizonyítására, igazolására, valamely tény megállapítására vagy elhatározás, megegyezés, akarat nyilvánítására - meghatározott alakiság szerint - kiállított hivatalos (jellegű) irat. Kriminalisztikai okmányvizsgálat esetében az okmány fogalmát ennél tágabban értelmezzük.

Okmányhamisítás

A köznyelvben inkább az okirat-hamisítás fogalma terjedt el, amelyet valaki azzal követ el, hogy hamis okiratot készít, vagy valamely okirat tartalmát meghamisítja. A hamisított okmányokat a hamisítás mértéke (teljes vagy részleges hamisítás), hamisítás jellege, módja [(utánzat, vagy megváltoztatott tartalmú okmány (tartalmi hamisítvány)] és módszerei (az adatok törlése, felülírása, hozzáírás, fényképcsere, lapcsere, a bélyegzőnyomat hamisítása, stb.) csoportosíthatjuk.

Okmányvédelem

Az okmányok kémiai, technológiai, technikai illetve adminisztratív védelemi rendszereinek összessége, mely arra szolgál, hogy az okmány jellegétől függően megfelelő szinten biztosítsa az okmányok hamisítás elleni védelmét, valamint a hamisítványok gyors felismerését. Az okmányvédelem hatósági felügyeletével kapcsolatos feladatokat a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat látja el. A hatályos rendelkezéseket, a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet tartalmazza.

Okmányvizsgálatok

Az okmányvizsgálatok alapvetően az egyes okmányelemek: hordozóanyagok (papír, műanyag, stb.), nyomatelemek, biztonsági elemek, kitöltés optikai vizsgálatán alapulnak. A vizsgálat elsősorban mikroszkóppal, valamint speciális okmányvizsgáló készülékkel történik.
Az okmányvizsgáló készülékek többféle megvilágítási módot tesznek lehetővé egy készüléken belül. Így egyaránt vizsgálhatók az okmányelemek emissziós, reflexiós tulajdonságai az ultraviola, a látható és a közeli infravörös tartományban. Segítségével szabad szemmel nem érzékelhető jelenségek is észlelhetővé válnak. Megállapíthatók az okmányokon végzett utólagos beavatkozások (pl. mosás, átírás), vagy az eredeti okmányokétól eltérő anyagok alkalmazása.

Oldott antigén

A vércsoport aktív anyagok nem csak a sejtek felületén mutathatók ki. Az emberek kb. 80%-a kiválasztó (szekretor), azaz vércsoport-antigénjeik megjelennek különböző testnedvekben is (nyál, ondó, gyomornedv).

Ondóelőpróbák

Az ondóban megtalálható savanyú foszfatáz enzim felhasználásával színreakción alapuló tesztek, a foszfatáz enzim hasítja a színtelen reagenst annak foszfát csoportjánál, színes termék képződik. A próba előnye gyorsasága, hátránya, hogy savanyú foszfatáz enzimfehérjék szélesebb körben előfordulnak az élővilágban, ezért az ondón kívül számos anyag hamisan pozitív eredményt ad, tehát az előpróbák pozitív eredményét meg kell erősítenie egy megbízhatóbb vizsgálatnak is. Továbbá működőképes enzimfehérjék jelenléte szükséges az ondó kimutathatóságához, ez a feltétel régi, bomlott minták esetében nem teljesül (hamisan negatív eredmény). Léteznek egyéb, pl. az ondó magas cinktartalmának felhasználásán alapuló vizsgálatok.

Optikai mikroszkóp

Látható fénnyel működő, többlencsés optikai eszköz kisméretű tárgyak képének nagyítására. A nagyítás felső határa kb. 1500x.

Optikai törésmutató

Különböző átlátszó anyagokban a fény nem azonos módon terjed. Az eltérő minőségű anyagok határfelületéhez érve a fénysugár megtörik, ennek mértéke az optikai törésmutató.

Ópium

Az ópium az éretlen mákgubó megkarcolásakor kifolyó tejnedv, amely állás során sötét, ragadós masszává alakul. Növényi hatóanyagokban (ún. alkaloidokban) igen gazdag kábítószer, legértékesebb komponensei a morfin és a kodein. Általában a morfint nyerik ki belőle, amit heroinná alakítanak, de egyes népeknél az ópium szívása is elterjedt.