Forenzikus szakszótár P


Smajda György, szerda 24 június 2015 - 16:41:50A-Á
B
C-Cs
D
E-É
F
G-Gy
H
I-Í
J
K
L


M
N
O-Ó
Ö-Ő
P
R
S-Sz
T-Ty
U-Ú
Ü-Ű
V
Z-ZsPA szálak

Poliamid szálak; olyan vegyi szálak, melynek molekulái lineáris polimerláncban karboxamidocsoportokat tartalmaznak. Fontosabb képviselőik: PA-6 szálak (kaprolaktámból előállított polimer) és a PA-6,6 (adipinsav és hexametilén-diamin, ill. semleges sójuk polimerizációjával előállított polimer). Nagy szilárdságuk és nyúlásuk miatt vékony, de tartós, erős kelmék gyártására ideálisak.

Pamutszál

A gyapotnövény (Gossypium) magszála, ami 94 %-ban cellulózt, továbbá pektineket, viaszt és fehérjéket tartalmaz. A textiliparban széles körben elterjedt száltípus, amit nagy szakítóereje, kopásállósága, valamint jó moshatósága, könnyű színezhetősége és fehéríthetősége indokol.

PAN szálak

Vegyi szálak, melyek alapanyagát poliakrilnitril polimer (az akrilnitril láncmolekulájú polimerje) alkotja. Egyéb társ monomerek felhasználásával ún. modakril szálakat is előállítanak. Összetételük sokféle. Jellemző tulajdonsága a gyapjúhoz hasonló kellemes fogása, így elsősorban kötött áruk gyártására használják.

Paramágneses gyanta gyöngy

A DNS tisztításához alkalmazott anyag; a szemcsék szilikagél bevonata megköti a DNS-t, míg a szemcsék paramágneses magja miatt a szemcsék egy mágnessel az oldatból kiköthetőek a cső falára, ezt követően az oldat (az egyéb összetevőkkel, szennyezéssel együtt) eltávolítható.

Pásztázó elektronmikroszkóp (SEM)

Igen bonyolult műszer, mellyel nagyon nagy nagyítású képeket lehet készíteni a vizsgálandó tárgyak felületéről. A tárgyat a vizsgálathoz vákuum (légüres tér) alá kell helyezni a speciális mintakamrában. A tárgy felületét több ezer volt feszültséggel felgyorsított elektronnyalábbal bombázzák, és a jelfeldolgozó rendszer ennek alapján készíti el a képet. Mivel az elektronok esetében nem értelmezhető szín, a kapott kép fekete-fehér lesz.

PCR (Polymerase Chain Reaction), PCR-módszer, polimeráz láncreakció

A természetes replikáció in vitro analógiája. A mintában jelen lévő, vizsgálni kívánt DNS szakaszok DNS-polimeráz enzim segítségével megvalósított, exponenciális felsokszorozása, amelynek során a kiindulási kópiaszám százezer-millió-szorosára növelhető. Napjainkra a molekuláris biológia egyik legfontosabb módszerévé vált.

PE szálak

Poliészter szálak; olyan vegyi szálak, amiket főleg dimetil-tereftalátból és tereftálsavból észterezéssel kapott termék polimerizációjával állítanak elő. Az ún. poliészter kopolimer szálak kis mennyiségben harmadik monomert is tartalmaznak. Összetételük sokféle. Vegyszerállásuk, mikroorganizmusokkal szembeni ellenállásuk, mérettartásuk igen jó. A textiliparban széles körben felhasznált vegyi szál.

Pikogramm (pg)

10-12 gramm

Polarizációs mikroszkóp

Az optikai mikroszkóp azon típusa, mellyel - polarizált fénnyel történő megvilágítást alkalmazva - az anyagok szerkezeti és optikai tulajdonságai (kettős törés mértéke, szín, pleokroóizmus, zárványosság, relatív törésmutató, interferenciaszín, kioltási szög, főzóna jelleg, optikai tengelyek száma, optikai karakter stb.) részletesen tanulmányozhatók. A kristályos anyagok esetében, azok keletkezési körülményeire és kémiai összetételére is szolgáltathat információt.

Polimerizáció

Olyan molekulanövekedési folyamat, amelyben egyszerű ún. monomer vegyületek egymással összekapcsolódnak.

Polimorf DNS lókuszok

Olyan lókuszok, amelyeken két vagy több eltérő allél figyelhető meg egy adott népességben. Az igazságügyi genetikában a személy azonosságának megállapítására, valószínűsítésére szolgálnak. Kódoló lókuszok polimorfizmusa közvetlen diagnosztikai jelentőséggel is rendelkezhet.

Polimorfizmus, polimorf tulajdonság

Két vagy több, határozottan eltérő alak (morf-, változat) megléte egy fajon belül. Okozhatják környezeti (polifénizmus) és genetikai tényezők. A genetikai polimorfizmus esetén a különbségek öröklődő jellegek eredményei. A genetikai polimorfizmus lehet a tranziens polimorfizmus, amelynek hatására a fenotípusok viszonylagos aránya megváltozik, illetve kiegyensúlyozott polimorfizmus, amely két vagy több, állandó arányú, egy populáción belül együttesen létező formát konzervál. Molekuláris értelemben egy gén többféle alléljának populáción belüli fixálódását jelenti, amelyek általában eltérő fenotípusokban fejeződnek ki.

Poliolefin szálak

Alkének polimerizációjával előállított vegyi szálak. Ide tartoznak pl. a PE (polietilén), PP (polipropilén) szálak. Ezen típusú szálakat elsősorban munkaruházat, valamint háztartási textíliák (pl. szőnyeg) gyártására használják.

Populáció

Azonos fajhoz tartozó egyedek azon csoportja, amelyek adott időben és területen együtt élnek és szaporodási közösséget alkotnak.

Poroszkópia

A bőrfodorszálon látható pórusok alakjával, formájával, egymáshoz való viszonyával foglalkozó tudományág.

Prekurzor

Kábítószer tiltott előállításához használt vegyi anyag (159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet).

Proteolítikus emésztés

A vizsgálatokat gátló fehérjék eltávolítását lehetővé tevő, ezáltal a DNS-fehérje kapcsolódását megszüntető eljárás. A fehérjéket az enzim felszabdalja, így a DNS további tisztítása fehérje mentesen végezhető.

Prümi Egyezmény (Treaty of Prüm v. Prüm Convention)

Nemzetközi egyezmény, amelyet 2005. május 27-én hét uniós tagállam írt alá. Célja a határokon átnyúló együttműködés elősegítése különös tekintettel a terrorizmus, a határokon átívelő bűnözés és az illegális bevándorlás elleni küzdelem területére. Magyarország 2007-től tagja.

Pszeudo-peroxidáz aktivitás

A szervezetben megtalálható vas (Fe) tartalmú peroxidáz enzimekhez hasonló, szerves- és szervetlen kémiai peroxid-kötés átalakításával, lebontásával járó tulajdonság, amely pl. a hemoglobinra is jellemző.

Pszichotróp anyagok

Jogi értelemben azok az anyagok, amelyek szerepelnek az 1979. évi 25. törvényerejű rendelet I-IV. jegyzékein.

Pszilocibin gombák

A pszilocibin gombák hallucinogén hatású pszichotróp vegyületeket (pszilocin, pszilocibin) tartalmazó gombák. Több pszilocibin-tartalmú gombafaj ismeretes. A legtöbb fajra 0,5-3 centiméter átmérőjű, 0,4-2 centiméter magasságú kalap, és 2-8 centiméter hosszúságú szár jellemző. Fajai melegebb éghajlaton, és a mérsékelt égövben is megteremnek. A gombákat nyersen, vagy szárítva, ételekben elkészítve fogyasztják.