Forenzikus szakszótár T-Ty


Smajda György, hétfő 16 február 2015 - 23:54:40A-Á
B
C-Cs
D
E-É
F
G-Gy
H
I-Í
J
K
L


M
N
O-Ó
Ö-Ő
P
R
S-Sz
T-Ty
U-Ú
Ü-Ű
V
Z-ZsTalaj

A szilárd földkéreg legkülső, laza takarója, amely a felszíni kőzetek, az atmoszféra, a hidroszféra és a bioszféra kölcsönhatására keletkezett. A talajt négy fő összetevő alkotja: ásványi anyag, szerves anyag, víz és levegő. Egy ideális szerkezetű vályogtalaj térfogata 50%-ban pórusokból, 45%-ban ásványi alkotórészekből és 5%-ban szerves anyagból áll.

Talajvizsgálat

A talajvizsgálat olyan forenzikus geológiai vizsgálat, ami annak eldöntését célozza, hogy egy adott ruházati tárgyról, eszközről stb. biztosított talajmaradvány származhat-e egy vizsgálat tárgyát képező helyszínről (bűncselekmény helyszíne, menekülési útvonal stb.)?

Tartalmi hamisítvány

Az eredeti tartalom megváltoztatásával, adatok illetéktelen bejegyzésével meghamisított okmány.

Teljes hamisítvány

Olyan okmány, melynek minden része, eleme (pl. űrlap, kitöltés, bélyegzőnyomatok) hamis.

Tenyérnyomat

A befestékezett jobb és bal kéz tenyér felöli oldalának papíron való rögzítése.

Természetes szálak

A természetben előforduló növényi, állati vagy ásványi eredetű anyagokból előállított szálak.

Termoplán üveg

Hőszigetelő üveg. Két vagy több, normál vagy különleges síküveg lapból (táblából) álló olyan többrétegű fényátbocsátó üvegtermék, amelyben az egyes üvegtáblákat a peremek mentén légmentesen lezárt levegő vagy gázréteg választja el egymástól. A peremlezárásra különböző rendszerek ismeretesek.

Textilminta

A vizsgált textíliából kivágott textildarab, amely az adott textília minden fontos jellegzetességét tartalmazza.

Textilszálak

Minden, textilipari feldolgozásra alkalmas szálasanyag gyűjtőelnevezése. Fő csoportjai a természetes szálak és a vegyi szálak.

Tízujjas adatbázis

A büntetőeljárás alá vont személyek ujjnyomatainak ujjanként digitalizált és kódolt formában történő tárolása az AFIS-ban.

Tízujjas ujjnyomat

Mindkét kéz befestékezett, egyenkénti, körömszéltől-körömszélig átforgatott ujjainak formanyomtatványon történő rögzítése.

THC

A tetrahidrokannabinol nevű vegyület nevéből származó betűszó. A tetrahidrokannabinol a kenderből készített kábítószerek (marihuána, hasis, hasis olaj) kábítószer-élvezeti szempontból hatásos komponense (hatóanyaga). A marihuána kb. 0,01-2 % THC-t, a hasis 2-20 %-ot, a hasis olaj akár 40 %-ot is tartalmazhat.

Tömegspektrométer (MS)

Vegyületek (kábítószerek, szerves molekulák, stb.) azonosítására alkalmas műszer, az általa szolgáltatott tömegspektrum a vegyület "ujjlenyomataként" értékelhető. A mért tömegspektrumot egy számítógép hasonlítja össze a számítógépes könyvtárban rendelkezésre álló több százezer ismert vegyület tömegspektrumával, majd kiválasztja a mérttel leginkább megegyezőket.

Transzfuziológia

A vérátömlesztéssel, annak során bekövetkező illetve esetlegesen fellépő kedvezőtlen reakciók vizsgálatával foglalkozó tudományterület.

Triplex üveg

Szilánkmentes, színtelen, vagy színes, ragasztott biztonsági síküveg (ragasztott biztonsági síküveg). Olyan háromrétegű üveg, amely két színtelen síküveg rétegből és egy átlátszó és fényálló, színtelen, vagy színes közbetét hártyából áll. A ragasztott biztonsági üvegnek az a jellemző tulajdonsága, hogy nagyobb ütésnél elreped ugyan, de a rétegek közötti közbetét hártya nem engedi az üvegrétegeket szétválni. Ezért a ragasztott biztonsági síküveg elrepedés után is egy darabban marad.

Tűzveszélyességi osztályok

Tűz- és robbanásveszélyes ("B" tűzveszélyességi osztályú) az az anyag, amelynek a pora a levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhet; zárttéri lobbanáspontja 20 C-nál nagyobb, nyílt téri lobbanáspontja pedig legfeljebb 50 C; alsó robbanási határértéke a levegő térfogatához viszonyítva 10 %-nál nagyobb.
Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes ("A" tűzveszélyességi osztályú) az az anyag, amelynek heves égése, robbanása víz, levegő, vegyi reakció, mechanikai hatás, illetőleg iniciáló gyújtás hatására bekövetkezhet; zárttéri lobbanáspontja legfeljebb 20 C; alsó robbanási határértéke a levegő térfogatához viszonyítva legfeljebb 10 %.

Twinning Light

Az EU pályázati lehetőségeinek egyik formája .