Forenzikus szakszótár V


Smajda György, hétfő 16 február 2015 - 23:55:11A-Á
B
C-Cs
D
E-É
F
G-Gy
H
I-Í
J
K
L


M
N
O-Ó
Ö-Ő
P
R
S-Sz
T-Ty
U-Ú
Ü-Ű
V
Z-ZsValószínűségi hányados

Angolul Likelihood Ratio (LR). A hipotézisek elfogadása esetén a konkrét teszt (pl. DNS-vizsgálat) eredményének valószínűségéből (likelihood) számított arányszám. A legegyszerűbb hipotézisek alkalmazásával a valószínűségi hányados reciprok értéke azt mutatja meg, hogy mennyi annak a várható esélye, hogy a konkrét ügybe bevont személytől különböző, genetikailag független, rokonsági viszonyban nem álló másik személy is rendelkezhet a nyomból kimutatott tulajdonság-együttessel. A valószínűségi hányados a valószínűsítő igazságügyi szakértői vélemények bizonyító erejének legfontosabb statisztikai mutatója, átvitt értelemben a genetikai bizonyítéknak feleltethető meg.

Vegyi szálak

Természetes eredetű vagy szintetikus polimerekből vegyi- vagy fizikai eljárással előállított szálasanyagok.

Vékonycsiszolat

Kőzetekből, ásványokból vagy építőanyagokból csiszolással/polírozással készített, kb. 20 qm vastagságú, a látható fény számára már átjárható - azaz polarizációs mikroszkóppal vizsgálható - preparátum. Ezen vizsgálati módszerrel az adott minta ásványos összetétele, az ásványok optikai tulajdonságai, valamint a kőzetszövet írható le egyszerű és egzakt módon.

Vékonyréteg-kromatográfia

Több vegyület egymástól történő elválasztására alkalmas fizikai eljárás, amelynek során egy mozgó fázisban (folyadékban) oldott komponenseket egy álló fázison áramoltatnak át. A vékonyréteg-kromatográfiában az állófázis finomszemcsés vékony réteg formájában van megkötve egy hordozón (üveglap, műanyag- vagy alumíniumlemez).

Véralkohol koncentráció

A vérminta etilalkohol tartalmának gázkromatográfiás meghatározása speciális laboratóriumokban (Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet Véralkohol Vizsgáló Laboratórium, Semmelweis Orvostudományi Egyetem /Budapest/ Igazságügyi Orvostani Intézete, Debreceni Orvostudományi Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézete, Pécsi Orvostudományi Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézete, Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem /Szeged/ Igazságügyi Orvostani Intézete, IM Győri, Miskolci, Szolnoki és Veszprémi Igazságügyi Szakértői Intézetei) történik, ennek során a vérvétel időpontjában fennállott véralkohol koncentrációt mérjük, ami a cselekmény időpontjában fennállott véralkohol koncentráció meghatározásának, az ún. visszaszámolásnak az alapja. Mértékegysége: gramm/liter (ezrelék).

Vércsoportok, vércsoport tulajdonság

A vérben található sejtfelületi (membránstruktúr) és oldható (szolubilis) antigének genetikailag meghatározott polimorfizmusa, amelyek transzfuziológiai és igazságügyi vizsgálatok alapjául szolgálnak (pl. ABO, Le, Rh, MNSs vércsoportok, Gm, Km szérumcsoportok). A vércsoport kriminalisztikai szerepét napjainkban a polimorf DNS tulajdonságok vették át.

Vérfoltmorfológia

Tudományos módszerekkel vizsgálható szakterület, amely a bűncselekmények vagy egyéb események körülményeinek rekonstrukciójával foglalkozik a hátrahagyott vérfoltok tulajdonságai (pl. alvadás-, beszáradás mértéke, a mintázatok elhelyezkedése, alakja, mérete, elrendeződése, irányultsága, általuk illetve bennük leképződött tárgynyomatok) alapján.
A vérfoltmorfológiai vizsgálatok során számos esemény, körülmény megállapítható illetve valószínűsíthető, becsülhető lehet:

  • a vérfolt leképződésének módja (pl. freccsenés-cseppenés, megfolyás, érintkezés, spriccelés, stb.),
  • a mintázat térbeli eredetének helye, behatástól való távolsága, a behatás iránya (pl. a mintázat alkotóinak mérete, alakja alapján),
  • a vérző sérülés feltételezett eszköze, módja (pl. ütés, vágás, lövés, stb.),
  • a behatások minimális száma (pl. eltérő, elkülöníthető koherens mintázatok számából),
  • a vérzés típusa (pl. lüktető, artériás vérzés),
  • az események között eltelt idő (pl. véralvadás, száradás keveredési jellegek alapján),
  • a sértett és/vagy az elkövető mozgása a sérülés elszenvedése után (pl. testhelyzet, eldőlés, vonszolás, járásmód, stb.),
  • egyéb, a behatáskor fennálló körülmények (pl. tárgy illetve jelenlévő személy által történő kitakarás matt a falra kerülő freccsenési mintázat hiányos, stb.).

Vérminta

Alvadásgátlóval levett vér, melyet vérvételi egységcsomagban, hitelesen kitöltött vérvételi jegyzőkönyvvel ellátva kell a rendeltetési helyre juttatni.

Vérminta vétel

Élő személyek esetében a könyökárok szublimátos tisztítását (a szublimátot a vérvételi egységdoboz gézen tartalmazza, amit megnedvesítés után használunk) követően orvos a karvénából vesz mintát vizsgálatra, az arra rendszeresített vérvételi csőbe. A vérvételi csőre és a kísérő vérvételi jegyzőkönyvre azonos számsorú ún. jelzőszám kerül. Az orvos vérvételkor klinikai vizsgálat keretében mozgás-, járás-, és célpróbákat végeztet, a vizsgált személy viselkedését, magatartását figyeli meg, illetve annak eredménye alapján véleményezi az alkoholos állapot meglétét, vagy hiányát.

Vérvételi egységcsomag

Az alkoholos befolyásoltság laboratóriumi meghatározásához rendszeresített műanyag doboz. Tartalma egy, egyszer használatos vérvételi tű, a könyökárok fertőtlenítésére szolgáló szublimátos géz, kettő darab azonos számsorú jelzőszám és a vérvételi jegyzőkönyv. A vérvételi jegyzőkönyvön a vizsgálatot kérő szerv nevének-címének, a vizsgálat okának, a cselekmény időpontjának megadása, a vizsgált személy adatainak kitöltése a rendőr feladata. A vizsgálat alá vont esetleges étkezésére, italfogyasztására, gyógyszer- vagy kábítószerszedésre, egészségi-betegségi állapotra vonatkozó adatok valamint az orvosi, klinikai vizsgálat és eredménye rovatok kitöltése a vizsgálatot végző orvos feladatköre.

Vétlen személyek

Azok a személyek, akik valamely bűncselekmény sértettjei, vagy a bűncselekmény helyszínén legálisan tartózkodtak.

Visszaszámolás

Tekintettel arra, hogy az alkoholfogyasztás és a vérvétel időpontja nem azonos, ezért a cselekmény időpontjában fennállott véralkohol koncentrációt ezzel a számolásos módszerrel határozzuk meg, ami a mért véralkohol koncentráció eredményétől és az eltelt időtartamtól függ. A visszaszámolás nem végezhető el, ha a mérés negatív eredményű, vagy az italfogyasztás időpontja (közel a cselekmény időpontja előtt, vagy a cselekmény után történt) azt kizárja.

Vitális jelek

Azok a jelenségek, élettani folyamatok, amelyek az emberi szervezetben jelzik a károsodás elszenvedése utáni továbbélést. Mikroszkópos vizsgálattal észlelhető vitális jelek közé tartoznak a vérzések; a rögös beékelődések (embóliák); vér-, nyák- és magzatvíz-belehelés; égési- és elektromos sérülések.

Vitális reakciók

Aktív szervezeti, szöveti tevékenység következményei. Legfontosabb vitális reakció: a sérülés elszenvedését követő hosszabb-rövidebb túlélés után a vérzésekben, illetve környezetükben jellegzetes szöveti elváltozások alakulnak ki, melyekből a sérülés idősségére lehet következtetni.

Vizeletalkohol koncentráció

A vizeletminták alkoholtartalmát gázkromatográfiás módszerrel határozzák meg. Értéke az alkoholos állapotra önmagában felvilágosítást nem ad. Az azonos időpontban biztosított vérminta alkoholkoncentrációjával együttesen értékelve utal az alkohol felszívódási illetőleg kiürülési szakra. Mértékegysége: gramm/liter (ezrelék).

Vizuális szín

Anyagoknak természetes fényben, emberi szemmel látható színe. Valamivel kevesebb információt tartalmaz, mint a tárgyak felületéről speciális műszerekkel nyerhető spektrális szín.

Vízmentesítés

Kémiailag nem kötött folyadék (víz) eltávolítása gáznemű, folyékony vagy szilárd anyagokból hevítéssel vagy megfelelő folyadékmegkötő anyagokkal. A szárítószerek elsősorban vízszívó (higroszkópos) vagy adszorbens anyagok. Hogy milyen szárítóanyagot használnak a nedvesség eltávolítására, az függ a szárítószer nedvszívó képességétől és a szárítandó anyag kémiai tulajdonságaitól (halmazállapot, viszkozitás, tömeg). Szárítóanyagként olyan anyagokat használnak, amelyek valamilyen úton nedvességet vesznek fel, és ez által alkalmasak gázok, folyadékok és szilárd anyagok szárítására. Hatásmechanizmusuk alapján megkülönböztetünk kémiai (vegyületképződés, hidrátképződés) és fizikai (oldatképződés, adszorpció) úton ható anyagokat.